วีดิทัศน์พิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 47

Downloaded 7

วีดิทัศน์พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 34

Downloaded 9

แถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 45

Downloaded 10

สีสันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 17 ธันวาคม 2563

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 40

Downloaded 9

กล่าวรายงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 27

Downloaded 6

หนังสือดีชวนอ่าน (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 28

Downloaded 4

เช้านี้ที่สมัชชาแห่งชาติ (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 23

Downloaded 4

พิจารณาระเบียบวาระ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 32

Downloaded 6

เปิดการประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 115

Downloaded 9