ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด หมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1770

Downloaded 279

ความเชื่อมโยงสมัชชาปฏิรูประดับชาติ/จังหวัด/ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1743

Downloaded 252

หลักเกณฑ์-แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูป

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1607

Downloaded 251

เสวนาบทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (2/2)

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1372

Downloaded 247

เสวนา บทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1168

Downloaded 222

ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1471

Downloaded 240

  • Previous
  • 1
  • Next