ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด หมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1432

Downloaded 228

ความเชื่อมโยงสมัชชาปฏิรูประดับชาติ/จังหวัด/ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1382

Downloaded 202

หลักเกณฑ์-แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูป

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1302

Downloaded 207

เสวนาบทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (2/2)

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1164

Downloaded 200

เสวนา บทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ18 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1018

Downloaded 181

ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ15 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1275

Downloaded 200

  • Previous
  • 1
  • Next