ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด หมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2311

Downloaded 434

ความเชื่อมโยงสมัชชาปฏิรูประดับชาติ/จังหวัด/ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2256

Downloaded 396

หลักเกณฑ์-แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูป

ชมล่าสุดเมื่อ11 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2099

Downloaded 397

เสวนาบทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (2/2)

ชมล่าสุดเมื่อ30 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1732

Downloaded 375

เสวนา บทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1496

Downloaded 358

ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1763

Downloaded 354

  • Previous
  • 1
  • Next