สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2009

Downloaded 392

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1159

Downloaded 294

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1302

Downloaded 288

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1417

Downloaded 266

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5135

Downloaded 389

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3016

Downloaded 328

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2721

Downloaded 317

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2699

Downloaded 296

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ34 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2660

Downloaded 274

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2166

Downloaded 265

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1926

Downloaded 221

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2522

Downloaded 256

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1465

Downloaded 279

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2685

Downloaded 247

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2532

Downloaded 272

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3353

Downloaded 299