สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2042

Downloaded 401

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1194

Downloaded 305

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1325

Downloaded 294

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1445

Downloaded 279

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5171

Downloaded 398

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3056

Downloaded 336

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2762

Downloaded 326

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2729

Downloaded 303

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2708

Downloaded 283

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2187

Downloaded 272

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1952

Downloaded 230

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2545

Downloaded 263

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1484

Downloaded 285

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2710

Downloaded 258

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2551

Downloaded 278

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3388

Downloaded 308