สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2023

Downloaded 395

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1179

Downloaded 299

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1314

Downloaded 289

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1433

Downloaded 275

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5150

Downloaded 392

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3037

Downloaded 332

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2742

Downloaded 321

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2710

Downloaded 301

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2686

Downloaded 279

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2174

Downloaded 266

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1936

Downloaded 226

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2530

Downloaded 260

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1470

Downloaded 282

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2696

Downloaded 253

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2537

Downloaded 274

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3371

Downloaded 302