สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2167

Downloaded 448

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1311

Downloaded 351

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1434

Downloaded 337

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ3 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1561

Downloaded 325

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5348

Downloaded 454

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3212

Downloaded 391

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2946

Downloaded 376

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2889

Downloaded 355

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2891

Downloaded 333

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2281

Downloaded 319

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2056

Downloaded 274

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2639

Downloaded 314

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1576

Downloaded 327

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2815

Downloaded 310

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2634

Downloaded 325

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3520

Downloaded 363