สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2329

Downloaded 506

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1465

Downloaded 406

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1618

Downloaded 400

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1701

Downloaded 376

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5634

Downloaded 539

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3419

Downloaded 464

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3166

Downloaded 442

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3097

Downloaded 421

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3165

Downloaded 415

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2417

Downloaded 376

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2204

Downloaded 333

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2779

Downloaded 373

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1725

Downloaded 382

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2943

Downloaded 367

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2764

Downloaded 387

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3681

Downloaded 428