สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2064

Downloaded 408

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1214

Downloaded 314

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1343

Downloaded 301

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1464

Downloaded 287

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5197

Downloaded 404

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3081

Downloaded 343

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2798

Downloaded 333

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2756

Downloaded 310

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2746

Downloaded 290

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2197

Downloaded 278

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1970

Downloaded 234

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2563

Downloaded 274

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1500

Downloaded 291

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2729

Downloaded 267

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2562

Downloaded 282

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3413

Downloaded 317