สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2244

Downloaded 470

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1384

Downloaded 376

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1514

Downloaded 366

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1629

Downloaded 346

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5484

Downloaded 496

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3305

Downloaded 422

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3045

Downloaded 405

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2986

Downloaded 382

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2996

Downloaded 368

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2341

Downloaded 344

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2127

Downloaded 302

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2705

Downloaded 339

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1636

Downloaded 348

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2873

Downloaded 336

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2694

Downloaded 350

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3597

Downloaded 393