สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1768

Downloaded 354

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1027

Downloaded 250

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1078

Downloaded 247

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1176

Downloaded 232

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4740

Downloaded 326

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2729

Downloaded 274

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2425

Downloaded 267

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2420

Downloaded 249

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2396

Downloaded 235

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2001

Downloaded 226

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1832

Downloaded 199

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2254

Downloaded 217

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1269

Downloaded 240

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2454

Downloaded 209

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2334

Downloaded 232

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3089

Downloaded 258