สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1956

Downloaded 377

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1137

Downloaded 284

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1271

Downloaded 280

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1352

Downloaded 254

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5063

Downloaded 377

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2952

Downloaded 314

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2652

Downloaded 302

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2645

Downloaded 283

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2595

Downloaded 260

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2136

Downloaded 256

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1904

Downloaded 214

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2461

Downloaded 244

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1421

Downloaded 263

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2643

Downloaded 236

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2493

Downloaded 261

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3289

Downloaded 286