สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2676

Downloaded 599

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1756

Downloaded 489

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2157

Downloaded 483

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1974

Downloaded 439

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 6288

Downloaded 631

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3898

Downloaded 556

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3701

Downloaded 526

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3637

Downloaded 508

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3663

Downloaded 506

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2729

Downloaded 445

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2498

Downloaded 406

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3097

Downloaded 452

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2013

Downloaded 463

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3237

Downloaded 455

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3142

Downloaded 467

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4060

Downloaded 512