สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1901

Downloaded 371

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ22 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1117

Downloaded 280

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1237

Downloaded 275

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1297

Downloaded 250

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4992

Downloaded 369

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2896

Downloaded 307

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2597

Downloaded 298

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2602

Downloaded 278

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2553

Downloaded 254

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2109

Downloaded 251

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1887

Downloaded 211

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2410

Downloaded 238

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1387

Downloaded 257

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2602

Downloaded 230

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2466

Downloaded 254

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3234

Downloaded 279