หมวดวีดีโอ

9ปีวิชชาการ

9ปีวิชชาการ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 138

ทั่วไป

9ปีวิชชาการ

คำค้นหา: เหล่า_ธรรมทัศน์ กรกฏาคม2558 เอนก สัมภาษณ์พิเศษ

เมืองน่าอยู่ ม่วนอีหลีเด้อ

เมืองน่าอยู่ ม่วนอีหลีเด้อ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

เมืองน่าอยู่ ม่วนอีหลีเด้อ

คำค้นหา: รายการเมืองน่าอยู่

เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด

เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด

คำค้นหา: ภาคใต้ ตรัง เยี่ยมเพือน_เยือนมิตร_ชวนคิดต่อยอด

เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม

เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 132

ทั่วไป

เรื่องราวดีดี จากเวทีเติมหัวใจให้สังคม

คำค้นหา: เติมหัวใจ

เวทีลูกขุนพลเมือง

เวทีลูกขุนพลเมือง

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 19

ทั่วไป

เวทีลูกขุนพลเมือง

คำค้นหา: วิชช์_เกษมทรัพย์ วิไลวรรณ_สิริสุทธิ์ ประสาน_อิงคนันท์ individual_responsive

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง

คำค้นหา: ชุมชนเข้มแข็ง ปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ประเวศ_วะสี ปฏิรูปประเทศด้านสังคม

เกาะติดสมัชชาสุขภาพ

เกาะติดสมัชชาสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 57

ทั่วไป

รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: มิลินทางกรู อุกฤษฎ์ สมัชชาสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 24

ทั่วไป

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

คำค้นหา: ปฏิรูประบบสุขภาพ อำพล_จินดาวัฒนะ สัมฤทธิ์_ศรีธำรงสวัสดิ์ วิทิต_อรรถเวชกุล

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 28

ทั่วไป

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

คำค้นหา: สรรค์สร้างความเป็นธรรม ก้าวย่างที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 9

ทั่วไป

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน มี 8 ตอน ตอนละ 1 ชั่วโมง ผลิคโดย สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม

คำค้นหา: อำนาจเจริญ ปราชญ์ชาวบ้าน

เปิดตัวหนังสือ เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม

เปิดตัวหนังสือ เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 7

ทั่วไป

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ จัดงานเสวนาเพื่อเปิดตัวหนังสือ “เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม” \"อย่าให้วันแต่ละวันเป็นวันแห่ง ความทุกข์ ขอให้เราอยู่กับร่างกายนี้ด้วยใจที่สบาย จะทุกข์อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราไม่ทุกข์ไปกับเขาด้วย ...ไม่โกรธ โมโห ขัดเคืองใจ .. เหมือนกับรอเวลาเลิกงาน ก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆ เลิกงานเมื่อไหร่ ก็พร้อมจะไปทันที\" ธรรมข้างเตียงเป็นมิตรกับความตาย จาก พระไพศาล วิสาโล

คำค้นหา: เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม มาตรา12

เพื่อนร่วมเครือข่าย

เพื่อนร่วมเครือข่าย

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 123

ทั่วไป

เพื่อนร่วมเครือข่าย

คำค้นหา: ความตาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วิกฤติความหมายในความตาย

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 3

ทั่วไป

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

คำค้นหา: สุขภาพชุมชน มหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่2 นพ.จเด็จ_ธรรมธัชอารี สมพร_ใช้บางยาง

มหกรรมชุมชนสุขภาวะ

มหกรรมชุมชนสุขภาวะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

มหกรรมชุมชนสุขภาวะ

คำค้นหา: สุขภาวะ ชุมชนสุขภาวะ มหกรรมชุมชนสุขภาวะ มหกรรมชุมชนสุขภาวะครั้งที่1

มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 6

ทั่วไป

มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

คำค้นหา: บุญยืน_ศิริธรรม วิชัย_โชควิวัฒน สุดา_วิศรุตพิชญ์ จักร์กฤษ_เพิ่มพูล

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 1

ทั่วไป

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

คำค้นหา: สาวิตรี_ชำนาญกิจ สำนักนิติธรรม พลเดช_ปิ่นประทีป อรพรรณ_ศรีสุขวัฒนา

มาตรา๙  กฏหมายว่าด้วยการวิจัยในคน

มาตรา๙ กฏหมายว่าด้วยการวิจัยในคน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 4

ทั่วไป

มาตรา๙ กฏหมายว่าด้วยการวิจัยในคน

คำค้นหา: ดรฺนิมิตร_มรกต โสภิต_ธรรมอารี ตุลาคม2557 สุทธิพร_จิตรมิตรภาพ

โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการส่งเสริมสร้างสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการส่งเสริมสร้างสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน

คำค้นหา: เกษตร

รายการมุมมองสุขภาพกับสช.

รายการมุมมองสุขภาพกับสช.

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 6

ทั่วไป

เทปรายการมุมมองสุขภาพกับสช. โดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทาง สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th

คำค้นหา: จินดาวัฒนะ อำพล มุมมองสุขภาพ

รายการใจเติมใจ

รายการใจเติมใจ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 21

ทั่วไป

รายการใจเติมใจ ผลิดโดย ป่าใหญ่ครีเอชั่น ออกอากาศทาง ทีวีไทย

คำค้นหา: รายการใจเติมใจ

รายการวมพลังสร้างสุข

รายการวมพลังสร้างสุข

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 74

ทั่วไป

รายการวมพลังสร้างสุข

คำค้นหา: รวมพลังสร้างสุข

รายการสารคดีชุดป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน

รายการสารคดีชุดป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

รายการสารคดีชุดป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน ผลิตโดย สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

คำค้นหา: สารคดี เบาหวาน

รายการจับกระแสนโยบายสุขภาวะ

รายการจับกระแสนโยบายสุขภาวะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 33

ทั่วไป

รายการ จับกระแสนโยบายสุขภาวะ

คำค้นหา: ตำบลหนองหลวง ภาพพึงประสงค์ร่วม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ธรรมนูญตำบลหนองหลวง

รายการทีวีชาวบ้าน ปี 2551

รายการทีวีชาวบ้าน ปี 2551

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 28

ทั่วไป

รายการทีวีชาวบ้าน ปี 2551

คำค้นหา: ทีวีชาวบ้าน

รายการปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

รายการปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 62

ทั่วไป

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ผลิตโดย บุญมีฤทธิ์มีเดีย สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเผยแพร่ทางช่อง NOW 26 ช่องสารคดีอันดับหนึ่งของไทย พ.ศ. 2560

คำค้นหา: ภาวะโภชนาการ อาหารกลางวัน ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ เดินหน้าประเทศไทย

รายงานสานพลัง

รายงานสานพลัง

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

เทปรายการ รายงานสานพลัง

คำค้นหา: เปลี่ยน อาหารในโรงเรียนเปลี่ยนชุมชนได้ ปลุก ปฏิบัติการ

รายงานข่าวสุขภาวะ

รายงานข่าวสุขภาวะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 18

ทั่วไป

รายงานข่าวสุขภาวะ

คำค้นหา: จบประถม6แล้วไม่ยอมเรียนต่อ สงขลามหาชน รายงานข่าวสุขภาวะ

ไข้หวัดใหญ่ 2009

ไข้หวัดใหญ่ 2009

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

รวมสารดีไข้หวัดใหญ่ 2009

คำค้นหา: ไข้หวัด2009

ละครสั้นชุด สุขภาพดี อารมณ์ดี กับกรมอนามัย

ละครสั้นชุด สุขภาพดี อารมณ์ดี กับกรมอนามัย

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

ละครสั้นชุด สุขภาพดี อารมณ์ดี กับกรมอนามัย

คำค้นหา: กรมอนามัย อารมณ์ดี สุขภาพดี

วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ

วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ

คำค้นหา: สัมภาษณ์ย่อย ความเป็นธรรมในการจัดการภัยพิบัติ ศรีไพร_นนทรี

วิธีการใช้งานเว็บไซด์

วิธีการใช้งานเว็บไซด์

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 5

ทั่วไป

วิธีการใช้งานเว็บไซด์

คำค้นหา: healthstation_help

ENGLISH VERSION

ENGLISH VERSION

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 6

ทั่วไป

English Version

คำค้นหา: khampamong temple arokayasaan cancer

สมัชชาเฉพาะประเด็น

สมัชชาเฉพาะประเด็น

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 57

ทั่วไป

ไฟล์วิดีโอ เรื่องราวสมัชชาเฉพาะประเด็น

คำค้นหา: ภาพบรรยากาศ มหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่2

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 5

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 119

ทั่วไป

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551

คำค้นหา: test40

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 40

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพ ผ่องแผ้ว เรวัติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 155

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพ สุนทรพจน์

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 166

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2557

คำค้นหา: สำรวย_โยธาวิจิตร สมัย_รัตนจันทร์ เดชา_ทำดี กุมภาพันธ์2558

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 99

ทั่วไป

การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 “10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ”

คำค้นหา: nha10 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10 สื่อสารสมัชชาสุขภาพ10

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 214

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

คำค้นหา: รับฟังความคิดเห็นทางอากาศ การพัฒนาประเด็น banbanradio ชัยวุฒิ_เกิดชื่น

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 124

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

คำค้นหา: nha12 สมัชชาสุขภาพ mapping stakeholder

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 218

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ

คำค้นหา: โชคชัย_สมันตรัฐ กล่าวสุนทรพจน์

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 247

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5 สุนทรพจน์ รศ.ดร.จอนผะจง_เพ็งจาด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 89

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

คำค้นหา: การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย กิจกรรมอื่นในnha06 มติ5.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 96

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

คำค้นหา: เวทีเสวนา chia ขุดขุมทรัพย์ทางปัญญาร่วมกัน เอสไอเอชุมชน

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 113

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

คำค้นหา: ศรินพร_พุ่มมณี วิมลรัตน์_อิสระธรรมนูญ ศานนท์_หวังสร้างบุญ ดวงพร_ปิตินานนท์

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 56

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

คำค้นหา: แพร่ สมัชชาสุขภาพ

สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 41

ทั่วไป

สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

คำค้นหา: สร้างสุขที่ปลายทาง ธนพร_แวกประยูร พิธีเปิด ตราบลมหายใจสุดท้าย

ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

คำค้นหา: ช่อง3 พฤศจิกายน2557 นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 7

ทั่วไป

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

คำค้นหา: แร่ใยหิน สมัชชาสุขภาพ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน สมศรี_สุวรรณจรัส

สารคดี “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

สารคดี “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 28

ทั่วไป

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

คำค้นหา: ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

สารคดีสั้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สารคดีสั้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำค้นหา: คุณภาพชีวิต สุขภาพ

สารคดีชีวิตออกแบบได้

สารคดีชีวิตออกแบบได้

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 42

ทั่วไป

Design for life สารคดีชีวิตออกแบบได้ โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คำค้นหา: ชีวิตออกแบบได้ สารคดี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช )

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช )

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 34

ทั่วไป

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช ) การชี้แจง แถลงนโยบาย ผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง ระบบประกันสุขภาพ ดร.อัมมาร_สยามวาลา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 291

ทั่วไป

สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

คำค้นหา: สารเคมีอันตราย ยาฆ่าหญ้า paraquat glyphosate

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 21

ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

คำค้นหา: จงตระกูล ทวีรัตน์_จิรดิลก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตุลาคม2557

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 5

ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำค้นหา: นพ.ณรงค์_สหเมธาพัฒน์ ปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม(สปร.)

สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม(สปร.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 19

ทั่วไป

สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม(สปร.)

คำค้นหา: หมายเหตุประเทศไทย

สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 125

ทั่วไป

การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อ ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย” และ แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายเพื่อการจากไปอย่างสงบ

คำค้นหา: หนังสือแสดงเจตนา หนังสือแสดงเจตนารมณ์ thailivingwills พินัยกรรมชีวิต

สุชนเล่าเรื่อง

สุชนเล่าเรื่อง

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 7

ทั่วไป

สุชนเล่าเรื่อง

คำค้นหา: คสช.

สื่อเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สื่อเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สุขภาพ สมัชชา

สื่อมวลชนสัญจร

สื่อมวลชนสัญจร

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 11

ทั่วไป

กิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลเอราวัณ ธรรมนูญสุขภาพตำบล สุทิน_ผลิตนนท์เกียรติ

สื่อสร้างสรรค์โรงพยาบาลขอนแก่น

สื่อสร้างสรรค์โรงพยาบาลขอนแก่น

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 14

ทั่วไป

สื่อสร้างสรรค์โรงพยาบาลขอนแก่น มี 13 ตอน

คำค้นหา: โครงการเสริมรายได้ สื่อสร้างสรรค์โรงพยาบาลขอนแก่น

สช.เจาะประเด็น

สช.เจาะประเด็น

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 109

ทั่วไป

เวที สช.เจาะประเด็น

คำค้นหา: สกส. กรกฏาคม2559 กัญจน์_ทัตติยกุล ปวีณมัย_บ่ายคล้อย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 3

ทั่วไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

คำค้นหา: คนพันธุ์เค็ม มิถุนายน2558 สุขภาพคนไทยเริ่มได้ที่ฉัน health@i

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 13

ทั่วไป

วิดีทัศน์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

คำค้นหา: ฉุกเฉิน1669 สถาบันการแพทย์

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 36

ทั่วไป

งาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว ครบรอบ 100 ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

คำค้นหา: หมอเสม ไก่แมลงสาป คีตาญชลี

Happy Death Day

Happy Death Day

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 9

ทั่วไป

Last_Talk เผชิญความตายอย่างสงบ_เครือข่ายพุทธิกา

คำค้นหา: จันทริกา_วิมุตตานนท์ โรค_sle

HiAP ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ

HiAP ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 1

ทั่วไป

ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ

คำค้นหา: hiap launch_of_the_global_network health_in_all_policies wha70

อื่น ๆ

อื่น ๆ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 164

ทั่วไป

สารคดี

คำค้นหา: ลัดเลาะฝายโพนเลา

๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 8

ทั่วไป

หนึ่งทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

คำค้นหา: หนึ่งทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

Prince Mahidol Award Conference 2011

Prince Mahidol Award Conference 2011

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 140

ทั่วไป

Prince Mahidol Award Conference 2011 - Second Global Forum on Human Resources for Health

คำค้นหา: pmac

Prince Mahidol Award Conference 2015

Prince Mahidol Award Conference 2015

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 5

ทั่วไป

Prince Mahidol Award Conference 2015

คำค้นหา: anne_mills yonas_tegegn mushtaque_chowdhury paibul_suriyawongpaisal

PUBLIC CITY ทำเมืองให้สาธารณะ

PUBLIC CITY ทำเมืองให้สาธารณะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 3

ทั่วไป

PUBLIC CITY :HOW CAN WE TRANSFORM CITY TO BE PUBLIC “PLACE” FOR ALL.

คำค้นหา: สวนสาธารณะ เมืองน่าอยู่ สถาปนิก61 อารมย์_วงษ์มหา

Public Space We Can พื้นที่สาธารณะเราสร้างได้

Public Space We Can พื้นที่สาธารณะเราสร้างได้

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 13

ทั่วไป

พื้นที่สาธารณะเราสร้างได้

คำค้นหา: พื้นที่สาธารณะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร bacc public_space

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

สารคดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คำค้นหา: กรมสุขภาพจิต โยคะ

กรมการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทย

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 6

ทั่วไป

กรมการแพทย์แผนไทย

คำค้นหา: นวดไทย การแพทย์พื้นบ้าน สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแผนยุทธศาสตร์นวดไทย มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: ผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาหมอกควัน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การขับเคลื่อนมติ

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA)

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 296

ทั่วไป

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA)

คำค้นหา: ญาณพัฒน์_ไพรมีทรัพย์ ภาพถ่าย เวทีการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน_ครั้งที่1_พ.ศ.2555

การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์  ตั้งเจริญเสถียร

การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กรณีได้รับรางวัล Edwin Chadwick Medal 2011 London School of Hygiene and Tropical Medicine ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม 11 มีนาคม 2554

คำค้นหา: หมอบ้านนอก วิโรจน์

การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1

คำค้นหา: การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ โสภณ_เมฆธน พลเดช_ปิ่นประทีป ดร.ประยูร_ฟองสถิตกุล

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH)

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

คำค้นหา: การค้าระหว่างประเทศ เส้นทางสายไหม การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ คจคส

คมส.(คณะอนุกรรมการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพสู่การปฏิบัติ )

คมส.(คณะอนุกรรมการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพสู่การปฏิบัติ )

คำค้นหา: วังน้ำเขียว วิกฤตทางอาหาร ท้องไม่พร้อม คมส.

คลิปรายการโทรทัศน์

คลิปรายการโทรทัศน์

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 81

ทั่วไป

คลิปรายการโทรทัศน์

คำค้นหา: กขป. สถานีประชาชน กขป.เขต8 ไทยพีบีเอส

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 237

ทั่วไป

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คำค้นหา: คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ครั้งที่4/2561

คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้า ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)

คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้า ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)

คำค้นหา: international_trade asean ith2019 การบรรยายพิเศษ

คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ( คมส.)

คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ( คมส.)

คำค้นหา: ตุลาคม2558 สสช. สสช.ตุลาคม2558 คมส.

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 11

ทั่วไป

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

คำค้นหา: scoop สรุปการประชุม คจ.สชครั้งที่2 road_to_nha2012

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คจสช)

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คจสช)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 12

ทั่วไป

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คจสช)

คำค้นหา: คจสช เกาะติดสมัชชาสุขภาพครั้งที่6 คจสชครั้งที่4/2556 road_to_nha2013

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 (คจสช)

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 (คจสช)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 12

ทั่วไป

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 (คจสช)

คำค้นหา: คจสช เจษฎา_มิ่งสมร ประสิทธ์ิชัย_มั่งจิตร สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 (คจสช)

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 (คจสช)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 14

ทั่วไป

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 (คจสช)

คำค้นหา: คจสช คจสช.ครั้งที่1/2558 สสช. กุมภาพันธ์2558

งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ

งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 13

ทั่วไป

งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ

คำค้นหา: จิตอาสาประชารัฐ งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐ สังคมสุขภาวะ

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 พ.ศ. 2561

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 พ.ศ. 2561

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 28

ทั่วไป

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 พ.ศ. 2561

คำค้นหา: สุขที่ปลายทาง บุดด้าเบลส สร้างสุขที่ปลายทาง ดังตฤน

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 6

ทั่วไป

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ติดตามการดำเนินงานตามมติ สกู๊ป ประชุมเชิงปฎิบัติการ

ธรรมนูญสุขภาพ

ธรรมนูญสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 94

ทั่วไป

ธรรมนูญสุขภาพ

คำค้นหา: วิญญู_พิทักษ์ปกรณ์ มาตรา41 คุ้มครองผู้เสียหาย

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 15

ทั่วไป

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

คำค้นหา: ธรรมนูญสุขภาพ มจร. พระพรหมวชิรญาณ ฉัตรชัย_สาริกัลยะ

นิทานทันตสุขภาพ

นิทานทันตสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

นิทานทันตสุขภาพ

คำค้นหา: นิทานทันตสุขภาพ

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด

คำค้นหา: อ.กรรณิการ์บรรเทิงจิตร สมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด