หมวดวีดีโอ

9ปีวิชชาการ

9ปีวิชชาการ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 161

ทั่วไป

9ปีวิชชาการ

คำค้นหา: อรพรรณ_ศรีสุขวัฒนา วิชาการ9ปี พฤษภาคม2558 วิลาวัณย์_เสนารัตน์

เมืองน่าอยู่ ม่วนอีหลีเด้อ

เมืองน่าอยู่ ม่วนอีหลีเด้อ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

เมืองน่าอยู่ ม่วนอีหลีเด้อ

คำค้นหา: รายการเมืองน่าอยู่

เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด

เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด

คำค้นหา: ภาคใต้ ตรัง เยี่ยมเพือน_เยือนมิตร_ชวนคิดต่อยอด

เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม

เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 132

ทั่วไป

เรื่องราวดีดี จากเวทีเติมหัวใจให้สังคม

คำค้นหา: จิตอาสา ปรียาชนก_เกษสุวรรณ

เวทีลูกขุนพลเมือง

เวทีลูกขุนพลเมือง

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 19

ทั่วไป

เวทีลูกขุนพลเมือง

คำค้นหา: ระบบภาษี ภาษีสรรพสามิต วรเวศม์_สุวรรณระดา วิไลวรรณ_สิริสุทธิ์

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง

เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง

คำค้นหา: ชุมชนเข้มแข็ง ปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ปฏิรูปประเทศด้านสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย

เกาะติดสมัชชาสุขภาพ

เกาะติดสมัชชาสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 57

ทั่วไป

รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 27

ทั่วไป

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

คำค้นหา: คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ น.พ.อำพล_จินดาวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สปสช

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 28

ทั่วไป

เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

คำค้นหา: ถมช่องว่างทางสังคม

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 9

ทั่วไป

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน มี 8 ตอน ตอนละ 1 ชั่วโมง ผลิคโดย สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม

คำค้นหา: สุรินทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน

เปิดตัวหนังสือ เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม

เปิดตัวหนังสือ เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 7

ทั่วไป

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ จัดงานเสวนาเพื่อเปิดตัวหนังสือ “เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม” \"อย่าให้วันแต่ละวันเป็นวันแห่ง ความทุกข์ ขอให้เราอยู่กับร่างกายนี้ด้วยใจที่สบาย จะทุกข์อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราไม่ทุกข์ไปกับเขาด้วย ...ไม่โกรธ โมโห ขัดเคืองใจ .. เหมือนกับรอเวลาเลิกงาน ก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆ เลิกงานเมื่อไหร่ ก็พร้อมจะไปทันที\" ธรรมข้างเตียงเป็นมิตรกับความตาย จาก พระไพศาล วิสาโล

คำค้นหา: เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม มาตรา12

เพื่อนร่วมเครือข่าย

เพื่อนร่วมเครือข่าย

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 124

ทั่วไป

เพื่อนร่วมเครือข่าย

คำค้นหา: สภาเทคนิคการแพทย์ thailan_la_forum มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 3

ทั่วไป

มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

คำค้นหา: สุขภาพชุมชน ศ.นพ.ประเวศ_วะสี มหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่2

มหกรรมชุมชนสุขภาวะ

มหกรรมชุมชนสุขภาวะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

มหกรรมชุมชนสุขภาวะ

คำค้นหา: สุขภาวะ ชุมชนสุขภาวะ มหกรรมชุมชนสุขภาวะ มหกรรมชุมชนสุขภาวะครั้งที่1

มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 6

ทั่วไป

มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล

คำค้นหา: บุญยืน_ศิริธรรม วิชัย_โชควิวัฒน สุดา_วิศรุตพิชญ์ จักร์กฤษ_เพิ่มพูล

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 1

ทั่วไป

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

คำค้นหา: สาวิตรี_ชำนาญกิจ สำนักนิติธรรม พลเดช_ปิ่นประทีป อรพรรณ_ศรีสุขวัฒนา

มาตรา๙  กฏหมายว่าด้วยการวิจัยในคน

มาตรา๙ กฏหมายว่าด้วยการวิจัยในคน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 4

ทั่วไป

มาตรา๙ กฏหมายว่าด้วยการวิจัยในคน

คำค้นหา: ดรฺนิมิตร_มรกต โสภิต_ธรรมอารี ตุลาคม2557 สุทธิพร_จิตรมิตรภาพ

โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการส่งเสริมสร้างสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการส่งเสริมสร้างสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน

คำค้นหา: เกษตร

รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 36

ทั่วไป

ปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

คำค้นหา: พลังพลเมือง โควิด-19 พอช. covid-19

รายการมุมมองสุขภาพกับสช.

รายการมุมมองสุขภาพกับสช.

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 6

ทั่วไป

เทปรายการมุมมองสุขภาพกับสช. โดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทาง สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th

คำค้นหา: จินดาวัฒนะ อำพล มุมมองสุขภาพ

รายการใจเติมใจ

รายการใจเติมใจ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 21

ทั่วไป

รายการใจเติมใจ ผลิดโดย ป่าใหญ่ครีเอชั่น ออกอากาศทาง ทีวีไทย

คำค้นหา: ใจเติมใจ

รายการวมพลังสร้างสุข

รายการวมพลังสร้างสุข

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 74

ทั่วไป

รายการวมพลังสร้างสุข

คำค้นหา: วชิรเมธี พระมหาวุฒิชัย

รายการสารคดีชุดป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน

รายการสารคดีชุดป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

รายการสารคดีชุดป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน ผลิตโดย สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

คำค้นหา: สารคดี เบาหวาน

รายการจับกระแสนโยบายสุขภาวะ

รายการจับกระแสนโยบายสุขภาวะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 33

ทั่วไป

รายการ จับกระแสนโยบายสุขภาวะ

คำค้นหา: เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จับกระแสนโยบายสุขภาวะ

รายการทีวีชาวบ้าน ปี 2551

รายการทีวีชาวบ้าน ปี 2551

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 28

ทั่วไป

รายการทีวีชาวบ้าน ปี 2551

คำค้นหา: ทีวีชาวบ้าน

รายการปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

รายการปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 67

ทั่วไป

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ผลิตโดย บุญมีฤทธิ์มีเดีย สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเผยแพร่ทางช่อง NOW 26 ช่องสารคดีอันดับหนึ่งของไทย พ.ศ. 2560

คำค้นหา: now26 ลุก/ปลุก/เปลี่ยน รายการโทรทัศน์ ส.ช.

รายงานสานพลัง

รายงานสานพลัง

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

เทปรายการ รายงานสานพลัง

คำค้นหา: จินดาวัฒนะ อำพล รายงานสานพลัง

รายงานข่าวสุขภาวะ

รายงานข่าวสุขภาวะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 18

ทั่วไป

รายงานข่าวสุขภาวะ

คำค้นหา: ภาคใต้ สงขลามหาชน รายงานข่าว

ไข้หวัดใหญ่ 2009

ไข้หวัดใหญ่ 2009

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

รวมสารดีไข้หวัดใหญ่ 2009

คำค้นหา: ไข้หวัด หน้ากากอนามัย

ละครสั้นชุด สุขภาพดี อารมณ์ดี กับกรมอนามัย

ละครสั้นชุด สุขภาพดี อารมณ์ดี กับกรมอนามัย

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

ละครสั้นชุด สุขภาพดี อารมณ์ดี กับกรมอนามัย

คำค้นหา: กรมอนามัย อารมณ์ดี สุขภาพดี

วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ

วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ

คำค้นหา: มหาอุทกภัย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2554

วิธีการใช้งานเว็บไซด์

วิธีการใช้งานเว็บไซด์

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 5

ทั่วไป

วิธีการใช้งานเว็บไซด์

คำค้นหา: healthstation_help

ENGLISH VERSION

ENGLISH VERSION

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 7

ทั่วไป

English Version

คำค้นหา: assembly health national happened

สมัชชาเฉพาะประเด็น

สมัชชาเฉพาะประเด็น

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 57

ทั่วไป

ไฟล์วิดีโอ เรื่องราวสมัชชาเฉพาะประเด็น

คำค้นหา: แพทย์พื้นบ้าน ภูมิปัญญา สมัชชาเฉพาะประเด็น

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 12

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 119

ทั่วไป

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 40

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 155

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วิดีทัศน์

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 166

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2557

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประสิทธิ์ชัย_มั่งจิตร nha7 เจษฎา_มิ่งสมร

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 99

ทั่วไป

การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 “10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ”

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. คมส. ยาเสพติด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 214

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

คำค้นหา: ncds การประชุมเพื่อรับฟังความเห็น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ nha11

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 177

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ nha12 nha12 สุขภาวะครอบครัว

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 42

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 218

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2554

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 247

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

คำค้นหา: เด็ก ไอที สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 89

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

คำค้นหา: วาระ infographic สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 วาระครั้งที่6

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 96

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

คำค้นหา: สสช. กันยายน2558 จงกลนี_ศิริรัตน์ วิสุทธิ_บุญญะโสภิต

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 113

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

คำค้นหา: เรืองยุทธ_ตีระวนิช พลเดช_ปิ่นประทีป ชนกวนันท์_รักชีพ วรวิทย์_กิตติวงศ์สุนทร

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 56

ทั่วไป

สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

คำค้นหา: พิจิตร สมัชชาสุขภาพ

สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 41

ทั่วไป

สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

คำค้นหา: สร้างสุขที่ปลายทาง พิธีเปิด วิดีทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

คำค้นหา: ช่อง3 พฤศจิกายน2557 นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 7

ทั่วไป

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

คำค้นหา: แร่ใยหิน สมัชชาสุขภาพ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน สุรศักดิ์_บูรณตรีเวทย์

สารคดี “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

สารคดี “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 28

ทั่วไป

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

คำค้นหา: ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

สารคดีสั้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สารคดีสั้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำค้นหา: คุณภาพชีวิต สุขภาพ

สารคดีชีวิตออกแบบได้

สารคดีชีวิตออกแบบได้

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 42

ทั่วไป

Design for life สารคดีชีวิตออกแบบได้ โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คำค้นหา: ชีวิตออกแบบได้ สารคดี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช )

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช )

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 34

ทั่วไป

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช ) การชี้แจง แถลงนโยบาย ผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: ไข้หวัดใหญ่ h1n1 สปสช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 296

ทั่วไป

สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 21

ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตุลาคม2557 สุรเชษฐ์_สถิตนิรามัย การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 5

ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำค้นหา: นพ.ณรงค์_สหเมธาพัฒน์ ปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม(สปร.)

สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม(สปร.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 19

ทั่วไป

สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม(สปร.)

คำค้นหา: วีดีทัศน์

สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 160

ทั่วไป

การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อ ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย” และ แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายเพื่อการจากไปอย่างสงบ

คำค้นหา: มาตรา12 พงษ์พฤกษ์ สุภาพร มรณานุสรณ์

สุชนเล่าเรื่อง

สุชนเล่าเรื่อง

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 7

ทั่วไป

สุชนเล่าเรื่อง

คำค้นหา: มาตรา12

สื่อเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สื่อเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สุขภาพ สมัชชา

สื่อมวลชนสัญจร

สื่อมวลชนสัญจร

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 11

ทั่วไป

กิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลแม่สรวย สื่อมวลชนสัญจร

สื่อสร้างสรรค์โรงพยาบาลขอนแก่น

สื่อสร้างสรรค์โรงพยาบาลขอนแก่น

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 14

ทั่วไป

สื่อสร้างสรรค์โรงพยาบาลขอนแก่น มี 13 ตอน

คำค้นหา: โรงพยาบาลขอนแก่น สื่อสร้างสรรค์รพ.ขอนแก่น

สช.เจาะประเด็น

สช.เจาะประเด็น

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 109

ทั่วไป

เวที สช.เจาะประเด็น

คำค้นหา: เจาะประเด็น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 3

ทั่วไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

คำค้นหา: คนพันธุ์เค็ม มิถุนายน2558 สุขภาพคนไทยเริ่มได้ที่ฉัน health@i

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 13

ทั่วไป

วิดีทัศน์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

คำค้นหา: ละครสั้น

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 39

ทั่วไป

งาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว ครบรอบ 100 ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

คำค้นหา: _หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว แถลงข่าวหนึ่งคนยืนหยัด ไก่แมลงสาป

Happy Death Day

Happy Death Day

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 9

ทั่วไป

Last_Talk เผชิญความตายอย่างสงบ_เครือข่ายพุทธิกา

คำค้นหา: โรคซึมเศร้า เผชิญความตายอย่างสงบ_เครือข่ายพุทธิกา last_talk จอมเทียน_จันสมรัก

HiAP ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ

HiAP ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 1

ทั่วไป

ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ

คำค้นหา: hiap launch_of_the_global_network health_in_all_policies wha70

อื่น ๆ

อื่น ๆ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 167

ทั่วไป

สารคดี

คำค้นหา: หนองคาย music_video คิดถึง_ณ_หนองคาย

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 25

ทั่วไป

รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช. โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล

คำค้นหา: fm96.5 สานพลังสร้างสุขภาวะ มาตรา7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 8

ทั่วไป

หนึ่งทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

คำค้นหา: หนึ่งทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

Prince Mahidol Award Conference 2011

Prince Mahidol Award Conference 2011

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 140

ทั่วไป

Prince Mahidol Award Conference 2011 - Second Global Forum on Human Resources for Health

คำค้นหา: pmac

Prince Mahidol Award Conference 2015

Prince Mahidol Award Conference 2015

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 5

ทั่วไป

Prince Mahidol Award Conference 2015

คำค้นหา: anne_mills yonas_tegegn mushtaque_chowdhury paibul_suriyawongpaisal

PUBLIC CITY ทำเมืองให้สาธารณะ

PUBLIC CITY ทำเมืองให้สาธารณะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 3

ทั่วไป

PUBLIC CITY :HOW CAN WE TRANSFORM CITY TO BE PUBLIC “PLACE” FOR ALL.

คำค้นหา: เมืองน่าอยู่ ท่าเรือ สวนสาธารณะ ยศพล_บุญสม

Public Space We Can พื้นที่สาธารณะเราสร้างได้

Public Space We Can พื้นที่สาธารณะเราสร้างได้

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 13

ทั่วไป

พื้นที่สาธารณะเราสร้างได้

คำค้นหา: พื้นที่สาธารณะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร bacc public_space

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 2

ทั่วไป

สารคดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คำค้นหา: ชี่กง กรมสุขภาพจิต

กรมการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทย

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 6

ทั่วไป

กรมการแพทย์แผนไทย

คำค้นหา: การแพทย์พื้นบ้าน นวดไทย มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การขับเคลื่อนมติ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA)

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 296

ทั่วไป

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA)

คำค้นหา: สิ่งแวดล้อม มาตาพุด ระยอง

การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์  ตั้งเจริญเสถียร

การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กรณีได้รับรางวัล Edwin Chadwick Medal 2011 London School of Hygiene and Tropical Medicine ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม 11 มีนาคม 2554

คำค้นหา: หมอบ้านนอก ประเวศ วิโรจน์

การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1

คำค้นหา: การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ โสภณ_เมฆธน พลเดช_ปิ่นประทีป ดร.ประยูร_ฟองสถิตกุล

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH)

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

คำค้นหา: การค้าระหว่างประเทศ nciths ihpp ith2017

คมส.(คณะอนุกรรมการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพสู่การปฏิบัติ )

คมส.(คณะอนุกรรมการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพสู่การปฏิบัติ )

คำค้นหา: วังน้ำเขียว วิกฤตทางอาหาร ท้องไม่พร้อม คมส.

คลิปรายการโทรทัศน์

คลิปรายการโทรทัศน์

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 81

ทั่วไป

คลิปรายการโทรทัศน์

คำค้นหา: เปิดปม หมอล่าแต้ม tpbs

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 254

ทั่วไป

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คำค้นหา: เวชชาชีวะ อภิสิทธิ์_ แถลงข่าว คสช.

คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้า ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)

คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้า ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)

คำค้นหา: 2558 ริชาร์ด_บราวน์ สุวิทย์_วิบุลผลประเสริฐ สิงหาคม2558

คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ( คมส.)

คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ( คมส.)

คำค้นหา: ตุลาคม2558 สสช. สสช.ตุลาคม2558 คมส.

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 11

ทั่วไป

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

คำค้นหา: สรุปการประชุม คจ.สชครั้งที่2 road_to_nha2012

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คจสช)

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คจสช)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 12

ทั่วไป

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คจสช)

คำค้นหา: คจสช เกาะติดสมัชชาสุขภาพครั้งที่6 คจสชครั้งที่1/2556 road_to_nha2013

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 (คจสช)

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 (คจสช)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 12

ทั่วไป

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 (คจสช)

คำค้นหา: คจสช คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เกาะติดสมัชชาสุขภาพครั้งที่7 คจสชครั้งที่1/2556

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 (คจสช)

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 (คจสช)

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 14

ทั่วไป

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 (คจสช)

คำค้นหา: คจสช คจสช.ครั้งที่1/2558 สสช. กุมภาพันธ์2558

งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ

งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 13

ทั่วไป

งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ

คำค้นหา: จิตอาสาประชารัฐ สังคมสุขภาวะ รวมพลังจิตอาสาประชารัฐ

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 พ.ศ. 2561

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 พ.ศ. 2561

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 28

ทั่วไป

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 พ.ศ. 2561

คำค้นหา: สร้างสุขที่ปลายทาง ประชุมวายุภักษ์ การเตรียมชีวิตอย่างเป็นสุข ดนตรีภาวนา

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 6

ทั่วไป

ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สุขใจไม่คิดสั้น การจัดการปัญหาฆ่าตัวตาย มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประชุมเชิงปฎิบัติการ

ธรรมนูญสุขภาพ

ธรรมนูญสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 95

ทั่วไป

ธรรมนูญสุขภาพ

คำค้นหา: ธรรมนูญสุขภาพ

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 15

ทั่วไป

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

คำค้นหา: สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นิทานทันตสุขภาพ

นิทานทันตสุขภาพ

วีดีโอวันนี้: 0  |  ทั้งหมด: 10

ทั่วไป

นิทานทันตสุขภาพ

คำค้นหา: นิทานทันตสุขภาพ

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด

คำค้นหา: นายแพทย์อำพลจินดาวัฒนะ สมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด