สช.เจาะประเด็น หมวดย่อย

ผลสำเร็จจากเวที สช. เจาะประเด็น สานพลัง เปลี่ยน เมืองป่วย 7 มี.ค.62

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 123

Downloaded 25

ดราม่า เร่งรัด ความตาย : นพ.วิทวัส ศิริประชัย (จ่าพิชิต ขจัดพาลชน) เพจ Drama-addict

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 362

Downloaded 31

วีดิทัศน์ เมืองป่วย

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 175

Downloaded 32

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย (01.46 ชม.) 7 มี.ค. 62

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 150

Downloaded 33

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง  สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย 7 มี.ค.62 HD 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 188

Downloaded 35

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง  สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย 7 มี.ค.62 HD 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 104

Downloaded 32

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง  สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย 7 มี.ค.62 HD 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 120

Downloaded 31

Love Melody ดนตรีหยุดโรค 11 ต.ค. 61

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 834

Downloaded 51

วีดิทัศน์ ไลฟ์สไตล์ ร้ายจะตาย มะเร็งลำไส้ใหญ่ ในมุมมองคนรุ่นใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 241

Downloaded 44

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง E-Sport เกม กีฬา ท้าทาย โรคดิจิทัล 15 มิ.ย.61 ตอนที่ 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 349

Downloaded 65