ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 4 ตอน ภารกิจ 14 วัน ชุมชนสุพจน์อุทิศพิชิตโควิด-19

Facebook


เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ชุมชนเล็กๆอย่าง โชุมชนสุพจน์อุทิศโ
ที่มีสภาพแวดล้อมและประชากร ค่อนข้างหนาแน่น
ได้พบว่าคนในชุมชนติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน
ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ใจกลางกรุงเทพ
รวมถึงการแพร่เชื้อไปสู่ภายนอกอีกด้วย
.
แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวสุพจน์อุทิศ
และความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา, สำนักงานเขตทวีวัฒนา, กทม. โดย กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), Thai Care ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชุมชนซอยสุพจน์อุทิศ รวมถึงความช่วยเหลือจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
ทำให้ 14 วันหลังจากนั้น ไม่พบเชื้อโควิด-19 ในชุมชนเพิ่มเติม
ด้วยความสำเร็จนี้ จึงเกิดเป็นโมเดลเพื่อการควบคุมการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน
นั่นคือโมเดล Clean Community Anti Covid 19
หรือ CCA Model ของชุมชนต้นแบบ "ชุมชนสุพจน์อุทิศ-เขตทวีวัฒนา-กรุงเทพมหานคร"

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  951

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   1 ตุลาคม 2564

หมวด:   รายการปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(127ดาวน์โหลด)