สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 หมวดย่อย

มิติ 13.2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1080

Downloaded 138

วีดิทัศน์พิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1065

Downloaded 161

วีดิทัศน์พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 911

Downloaded 168

แถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 699

Downloaded 140

สีสันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 17 ธันวาคม 2563

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 725

Downloaded 144

กล่าวรายงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 592

Downloaded 130

หนังสือดีชวนอ่าน (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 485

Downloaded 122

เช้านี้ที่สมัชชาแห่งชาติ (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 575

Downloaded 116

พิจารณาระเบียบวาระ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 520

Downloaded 134