สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 หมวดย่อย

วีดิทัศน์พิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 438

Downloaded 77

วีดิทัศน์พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 367

Downloaded 77

แถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 236

Downloaded 66

สีสันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 17 ธันวาคม 2563

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 205

Downloaded 62

กล่าวรายงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 144

Downloaded 54

หนังสือดีชวนอ่าน (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 140

Downloaded 48

เช้านี้ที่สมัชชาแห่งชาติ (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 155

Downloaded 54

พิจารณาระเบียบวาระ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 154

Downloaded 61

เปิดการประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 258

Downloaded 49