ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 4 ตอน นครปฐมโมเดล ผนึกกำลังทุกภาคส่วนสู้โควิด-19 ลด เสี่ยง ตาย (Uncut)

Facebook


เมื่อจังหวัดที่ติดกับเมืองหลวง อย่าง "นครปฐม"
ต้องรับมือกับปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากเป็นระดับต้นๆของประเทศ
และด้วยการทำงานแบบเชิงรุก โดยไม่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
.
เริ่มจากภาครัฐ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สสจ.นครปฐม อบจ.นครปฐม รพ.สต.ที่ทำงานแบบเชิงรุก โดยมี สช. และกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐมช่วยสานพลังภาคีเครือข่ายทั้งภาควิชาการ ท้องถิ่น/ท้องที่ ภาคประชาสังคม อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม ม.มหิดล ม.คริสเตียน ไทยพีบีเอส มูลนิธิปันสุข กองทุนลมหายใจ ไทยแคร์ นายก อบต. นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงภาคประชาสังคมและพลเมืองอาสาภาคประชาชนทุกคน ที่เสียสละเวลา แรงกาย และทุนทรัพย์ เข้าไปช่วยเหลือในส่วนต่างๆ
.
จนเกิดเป็นยุทธศาสตร์
ตรวจหาเชื้อให้ไว รักษาชีวิตให้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันให้ครบ
นอกจากนี้นครปฐมยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จัดตั้ง CI Complex
หรือ ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ ที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย
(เอกชนที่เอื้อเฟื้อพื้นที่-ภาควิชาการที่ช่วยออกแบบระบบต่างๆ-ภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร ฯลฯ)
.
อีกทั้งยกระดับที่ให้บริการอย่างครบวงจร (one stop service) ตลอด 24 ชั่วโมง
ถึงแม้ในขณะนี้ ยอดผู้ติดเชื้อยังคงไม่ลดลง
แต่จากการทำงานของทุกภาคส่วน
อย่างน้อยชาวนครปฐมอุ่นใจได้ว่า "เราจะฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน"

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  742

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   1 ตุลาคม 2564

หมวด:   รายการปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(130ดาวน์โหลด)