สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2242

Downloaded 400

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2488

Downloaded 415

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2116

Downloaded 448

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2041

Downloaded 379

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1802

Downloaded 399

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2915

Downloaded 451

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2098

Downloaded 415

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2114

Downloaded 454

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2001

Downloaded 416

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1679

Downloaded 409

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1777

Downloaded 391

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1867

Downloaded 438

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2092

Downloaded 422

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1734

Downloaded 396

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1816

Downloaded 401

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1883

Downloaded 400