สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1813

Downloaded 268

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2054

Downloaded 279

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1717

Downloaded 339

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1603

Downloaded 263

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1427

Downloaded 269

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2210

Downloaded 336

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1627

Downloaded 287

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1630

Downloaded 312

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1528

Downloaded 285

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1252

Downloaded 294

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1386

Downloaded 267

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1410

Downloaded 310

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1596

Downloaded 299

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1321

Downloaded 277

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1379

Downloaded 286

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1403

Downloaded 285