สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1842

Downloaded 282

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2085

Downloaded 300

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1749

Downloaded 350

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1637

Downloaded 282

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1456

Downloaded 283

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2243

Downloaded 351

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1673

Downloaded 305

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1675

Downloaded 331

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1573

Downloaded 296

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1282

Downloaded 306

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1417

Downloaded 278

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1455

Downloaded 321

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1641

Downloaded 314

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1356

Downloaded 293

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1414

Downloaded 305

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1446

Downloaded 302