สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1931

Downloaded 321

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2177

Downloaded 333

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1829

Downloaded 379

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1721

Downloaded 317

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1539

Downloaded 318

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2337

Downloaded 388

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1786

Downloaded 341

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1779

Downloaded 375

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1685

Downloaded 337

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1362

Downloaded 337

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1500

Downloaded 316

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1566

Downloaded 363

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1788

Downloaded 353

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1441

Downloaded 326

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1516

Downloaded 335

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1556

Downloaded 342