สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ25 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1607

Downloaded 202

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ38 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1809

Downloaded 212

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ21 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1540

Downloaded 266

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1398

Downloaded 197

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1243

Downloaded 202

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1975

Downloaded 262

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1339

Downloaded 211

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ18 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1351

Downloaded 235

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ19 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1274

Downloaded 209

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ56 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1068

Downloaded 229

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1218

Downloaded 196

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1150

Downloaded 227

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ28 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1323

Downloaded 214

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ19 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1091

Downloaded 206

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ20 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1136

Downloaded 216

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1112

Downloaded 212