สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1564

Downloaded 192

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1751

Downloaded 201

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1476

Downloaded 258

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1347

Downloaded 189

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1219

Downloaded 193

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1932

Downloaded 255

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1275

Downloaded 204

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1300

Downloaded 224

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ15 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1237

Downloaded 203

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1020

Downloaded 221

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1162

Downloaded 186

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1108

Downloaded 219

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1263

Downloaded 203

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1045

Downloaded 201

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1088

Downloaded 206

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1056

Downloaded 206