สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1728

Downloaded 228

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1976

Downloaded 241

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1644

Downloaded 300

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1506

Downloaded 226

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1338

Downloaded 231

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2114

Downloaded 291

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1502

Downloaded 242

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1494

Downloaded 266

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1386

Downloaded 240

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1179

Downloaded 259

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1309

Downloaded 228

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1289

Downloaded 266

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1467

Downloaded 246

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1210

Downloaded 233

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1262

Downloaded 244

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1277

Downloaded 240