สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1743

Downloaded 232

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ16 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1987

Downloaded 245

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1653

Downloaded 304

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1525

Downloaded 229

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ14 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1355

Downloaded 234

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2130

Downloaded 299

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1521

Downloaded 246

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1525

Downloaded 271

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1415

Downloaded 248

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1199

Downloaded 266

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1323

Downloaded 232

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1309

Downloaded 270

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1498

Downloaded 254

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1229

Downloaded 237

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1282

Downloaded 248

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1302

Downloaded 244