สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1553

Downloaded 191

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1734

Downloaded 197

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1472

Downloaded 257

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1344

Downloaded 187

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1211

Downloaded 192

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1924

Downloaded 253

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1272

Downloaded 201

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1283

Downloaded 221

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1235

Downloaded 201

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1013

Downloaded 219

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1153

Downloaded 185

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1102

Downloaded 215

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1244

Downloaded 201

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1041

Downloaded 199

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1081

Downloaded 205

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1045

Downloaded 203