สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1679

Downloaded 214

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1935

Downloaded 231

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1608

Downloaded 286

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1459

Downloaded 215

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1306

Downloaded 215

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2056

Downloaded 278

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1440

Downloaded 228

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1426

Downloaded 251

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1325

Downloaded 224

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1143

Downloaded 243

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1270

Downloaded 212

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1225

Downloaded 245

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1397

Downloaded 229

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1159

Downloaded 218

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1215

Downloaded 232

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1215

Downloaded 223