สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1625

Downloaded 205

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1850

Downloaded 219

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1561

Downloaded 274

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1418

Downloaded 203

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1265

Downloaded 206

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2002

Downloaded 269

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ47 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1378

Downloaded 214

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1376

Downloaded 241

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1293

Downloaded 216

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1091

Downloaded 234

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1238

Downloaded 203

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1173

Downloaded 234

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1350

Downloaded 218

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1113

Downloaded 212

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1156

Downloaded 221

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1147

Downloaded 216