สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1705

Downloaded 219

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1957

Downloaded 235

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1626

Downloaded 293

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1481

Downloaded 218

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1319

Downloaded 224

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2083

Downloaded 283

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1469

Downloaded 232

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1456

Downloaded 257

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1345

Downloaded 230

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1159

Downloaded 252

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1282

Downloaded 216

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1254

Downloaded 253

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1423

Downloaded 237

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1173

Downloaded 224

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1235

Downloaded 235

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1243

Downloaded 229