สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1862

Downloaded 292

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2108

Downloaded 306

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1769

Downloaded 356

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1657

Downloaded 289

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1477

Downloaded 290

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2270

Downloaded 359

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1703

Downloaded 312

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1703

Downloaded 342

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1606

Downloaded 307

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ15 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1301

Downloaded 311

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1438

Downloaded 287

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1484

Downloaded 329

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1672

Downloaded 324

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1375

Downloaded 299

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1444

Downloaded 315

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1477

Downloaded 310