สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1652

Downloaded 210

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1885

Downloaded 225

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1581

Downloaded 278

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1433

Downloaded 208

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1282

Downloaded 210

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2023

Downloaded 272

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1408

Downloaded 220

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1402

Downloaded 247

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1307

Downloaded 219

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1116

Downloaded 238

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1251

Downloaded 206

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1194

Downloaded 239

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1373

Downloaded 224

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1131

Downloaded 214

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1181

Downloaded 225

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1175

Downloaded 218