สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1714

Downloaded 223

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1967

Downloaded 238

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1633

Downloaded 297

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1492

Downloaded 221

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ17 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1327

Downloaded 229

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2095

Downloaded 288

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1488

Downloaded 236

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1476

Downloaded 261

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1368

Downloaded 236

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1166

Downloaded 256

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1293

Downloaded 221

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1273

Downloaded 260

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ30 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1446

Downloaded 242

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1190

Downloaded 229

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1247

Downloaded 241

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1262

Downloaded 237