ข่าวกระแสแรง

สช.เดินหน้าคุ้มครองข้อมูลสุขภาพคนไทย

สช.เดินหน้าคุ้มครองข้อมูลสุขภาพคนไทย

Watched: 1 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2162

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ชวน นนส.สร้างเครือข่ายพลเมืองไทย ลบจุดอ่อน สร้างการจัดการที่ดี ทำงานบนฐานความรู้ และกำหนดประเด็นร่วมที่มีพลัง

ไทยมีผู้สูงวัยโดดเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้น

ไทยมีผู้สูงวัยโดดเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้น

Watched: 8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1584

รัฐบาลจัดแถว ตระกูล ส. แท้จริงคือการทำหมันภาคประชาชน โดย สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

สธ.เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุใน “วันส้วมโลก”

สธ.เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุใน “วันส้วม โลก”

Watched: 9 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2443

‘แพทย์’ วิชาชีพที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงสุดใน  ‘สหรัฐอเมริกา’

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ได้รับรางวัล "ห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖"

สช. เตรียมเปิดม่านประชุมวิชชาการ ๙ ปี   	ปลุกพลังพลเมือง จากปฏิรูปสุขภาพ สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย

ฆ่าตัวอีกวันเดียว3ศพสธ.เผยโทร.6พันรายปรึกษากรมสุขภาพจิต

อนาคตการรักษามะเร็งในมือคนไทย

อนาคตการรักษามะเร็งในมือคนไทย

Watched: 14 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2886

ผลก ระทบของการเจรจาการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบยาของประเทศ

คอลัมน์ เวทีสาธารณะ:  การมีส่วนร่วมในอีเอชไอเอ ของโครงการเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย  โดย สมพร เพ็งค่ำ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เมืองนครปฐมประกาศใช้ ธรรมนูญตำบลตลาดจินดาฯ.

เมืองนครปฐมประกาศใช้ ธรรมนูญตำบลตลาดจินดาฯ.

Watched: 19 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2028

ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทพอ.) 18 หน่วยงาน เตรียมการรับมือเศรษฐกิจสังคมสูงวัยให้โตอย่างมีคุณภาพ

ชี้สารตกค้างผลไม้-60%ล้างไม่ออก

ชี้สารตกค้างผลไม้-60%ล้างไม่ออก

Watched: 19 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1602

แนะประชาชนระวังการบริโภคอาหารบรรจุกระป๋อง

แนะประชาชนระวังการบริโภคอาหารบรรจุกระ ป๋อง

Watched: 20 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1448