สารคดีข่าวสุขภาวะภาคกลาง ตอน คนลดขยะตัวอย่างคนลดโลกร้อน

ชมล่าสุดเมื่อ44 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3512

Downloaded 

พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3491

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2881

Downloaded 

พ่อบุญเต็ม ชัยลา อ. พล  จ. ขอนแก่น

ชมล่าสุดเมื่อ39 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2867

Downloaded 

ตามรอยเขาเงินล้าน ภูเขาหินปูน โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2739

Downloaded 

คุณค่ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ:สุขภาวะผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2586

Downloaded 

Statute on the national health system 2009

ชมล่าสุดเมื่อ41 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2224

Downloaded 

หน่วยกู้ภัยในภาวะภัยภิบัติ คุณ พิเชษฐ์ หนองช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2212

Downloaded 

10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ49 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2194

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2100

Downloaded 

วิดีทัศน์การทำงานของนพ.วิโรจน์ -ความรู้สึกของคนร่วมงาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2059

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.วิวัฒน์  วิริยกิจจา วันที่ 18 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1957

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สุเทพ นุชทรวง

ชมล่าสุดเมื่อ31 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1917

Downloaded 

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1896

Downloaded