การใช้งานเว็บไซต์เบื้องต้น

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 6020

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สิริมา  เจริญศรี

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4752

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - ลุงขาวไขอาชีพ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4659

Downloaded 

เหมืองแร่โปแตช ตัดหรือต่อลมหายใจคนอีสาน ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4524

Downloaded 

ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลชะแล้

ชมล่าสุดเมื่อ4 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3760

Downloaded 

ระบบข้อมูลและระบบสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ โดยคุณ มนัส ทรงแสง

ชมล่าสุดเมื่อ48 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3378

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย พันตำรวจเอกนิยม ไพรสัณฑ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3217

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3213

Downloaded 

แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถีไทย ฉบับที่2 พ.ศ.2555-2559

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3193

Downloaded 

THE IDEA OF JUSTICE FROM IDEA TO ACTION BY PROF.AMARTYA SEN

ชมล่าสุดเมื่อ10 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3060

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2893

Downloaded 

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2881

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ สมชาย มีนุช

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2782

Downloaded