สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 หมวดย่อย

นโยบาย by Young 19 ธ.ค.62 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 11

Downloaded 1

นโยบาย by Young 19 ธ.ค.62 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 8

Downloaded 1

การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์ 19 ธ.ค.62 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 39

Downloaded 2

การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์ 19 ธ.ค.62 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 70

Downloaded 2

พิธีส่งมอบประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 54

Downloaded 3

พิธีปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 4

ปาฐกถาพิเศษ โดย Mrs. Khuat Thi Hai Oanh วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 250

Downloaded 2

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 50

Downloaded 3

MV ประมวลภาพรวมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 520

Downloaded 24

เวทีเสวนาเรื่อง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ 2/2 20 ธันวาคม 2562

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 147

Downloaded 4

เวทีเสวนาเรื่อง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ  1/2 20 ธันวาคม 2562

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 155

Downloaded 6

คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน  (2/2)  19 ธันวาคม  2562

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 70

Downloaded 1

คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน 1/2 19 ธันวาคม 2562

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 74

Downloaded 2