สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 หมวดย่อย

มติ 12.4 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 248

Downloaded 66

มติ 12.3 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 241

Downloaded 60

มติ 12.2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 236

Downloaded 68

มติ 12.1 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 227

Downloaded 56

การแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 HD 20 ธ.ค. 62

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 633

Downloaded 174

คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน 19 ธ.ค. 62 HD 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 604

Downloaded 149

คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน 19 ธ.ค. 62 HD 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 579

Downloaded 165

คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน 19 ธ.ค. 62 HD 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 594

Downloaded 177

รวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสูงวัย 19 ธ.ค. 62 HD 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 575

Downloaded 158