มิติ 13.2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่

Facebook


วีดิทัศน์ ประกอบการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1080

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   28 ธันวาคม 2564

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(138ดาวน์โหลด)