ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 4 ตอน ธรรมนูญโควิด 19...รวมพลังหมู่เฮาชาวอุบลฯ

Facebook


"เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็น แล้วเขาจะไปไหนนอกจากกลับมาบ้านของตัวเอง"
ประชากรตำบลยางโยภาพเกือบครึ่งจังหวัดไปทำงานในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม ทำให้ประชากรเหล่านี้ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา

เมื่อตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มีธรรมนูญสุขภาพตำบลอยู่แล้ว ซึ่งวิกฤติระบาดของโควิด-19 รอบนี้พวกเขาก็เชื่อว่าพลังชุมชนจะสามารถช่วยให้พวกเขาผ่านวิกฤตินี้ไปได้เช่นกัน ผู้เกี่ยวข้องจึงจัดทำธรรมนูญโควิด-19 ขึ้นมา และประกาศใช้พร้อมกับแจ้งให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามข้อธรรมนูญตำบล ที่ว่าด้วยเรื่องโควิด 19 นอกจากการปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดแล้ว การควบคุมการเข้าออกของคนนอกชุมชนก็เป็นเรื่องสำคัญ เริ่มจากการแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนเข้ามาในหมู่บ้านล่วงหน้า 3 วัน และได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านหลังที่มีการกักตัวเพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ทีมงาน 5 เสือที่ไปประเมินสิ่งแวดล้อม

ผลการควบคุมการระบาดในชุมชนของตำบลยางโยภาพ ได้รับธงฟ้าจากจังหวัดเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันว่าได้นำธรรมนูญตำบลมาใช้อย่างได้ผล และนำไปสู่การประกาศธรรมนูญอำเภอม่วงสามสิบที่มีทุกตำบล นำโดย สาธารณสุขอำเภอ และนายอำเภอ ม่วงสามสิบ และเป้าหมายต่อไปถ้าระดับอำเภอทำได้ ก็จะขยับขึ้นไประดับจังหวัด และกขป.เขต10 รวมถึงสามารถเป็นเคสตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆไม่มากก็น้อย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  829

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา