สื่อสร้างสรรค์โรงพยาบาลขอนแก่น หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

สานฝันชาวขอนแก่นให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2091

Downloaded 389

พลังพยาบาลชุมชน สร้างขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2165

Downloaded 364

มิวสิควีดีโอเพลง We are the world

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1581

Downloaded 316

การผลิตและบริโภคผักปลอดภัยคือหัวใจเมืองน่าอยู่

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1452

Downloaded 338

บ้านหลุมหิน หมู่บ้านถูกภิพากษา ตอน 3

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2416

Downloaded 365

บ้านหลุมหิน หมู่บ้านถูกภิพากษา ตอน 2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2355

Downloaded 393

บ้านหลุมหิน หมู่บ้านถูกภิพากษา ตอน 1

ชมล่าสุดเมื่อ13 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2220

Downloaded 401

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านโคกใหญ่ อ. น้ำพอง

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4070

Downloaded 417

ชุมชนพอเพียง คนบึงเนียมปลูกผักปลอดสารพิษผักปลอดส

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2049

Downloaded 327

โครงการเสริมรายได้ ลดรายจ่าย ทำบัญชีครัวเรือน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2798

Downloaded 344

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น)

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2287

Downloaded 354

ชุมชนนักปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2116

Downloaded 370

จ.ขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1825

Downloaded 327

สื่อสร้างสรรค์รพ.ขอนแก่น CSR โรงพยาบาลขอนแก่น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2607

Downloaded 358

  • Previous
  • 1
  • Next