การประชุมคณะอนุกรรมการ คณะ1  วันที่ 4กุมภาพันธ์ 2555  ช่วงเช้า 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 849

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 332

Downloaded 

การรับมือภัยพิบัติในอนาคต ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1186

Downloaded 

กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสานพลังเครือข่าย 5 ต.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ3 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 434

Downloaded 

สัมภาษกรณีศึกษา ชลบุรีสุขบท เวทีเติมหัวใจครั้งที่7

ชมล่าสุดเมื่อ3 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1193

Downloaded 

เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ช่วง “โอกาส และคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิทธิปฏิเสธการรักษาเพื่อยืดชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1679

Downloaded 

รายงานสานพลัง  มาตรา12  โดย นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1930

Downloaded 

สารคดี ชีวิตออกแบบได้ ตอน วัฒนธรรมน้ำเมา

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 881

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย รัชนี  อัคราช

ชมล่าสุดเมื่อ9 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1588

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ10 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2617

Downloaded 

รวมพลังสร้างสุข ตอน อาหารไทยVSอาหารทาส

ชมล่าสุดเมื่อ10 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1454

Downloaded 

เรื่องราวดีดี - ท่องเที่ยวชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ13 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 967

Downloaded