ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 3 ตอน กินดีอยู่ดีที่ลำพูน

ชมล่าสุดเมื่อ17 วินาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1317

Downloaded 

Parallel Session 19 (4/5)

ชมล่าสุดเมื่อ17 วินาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1628

Downloaded 

ประมวลภาพก้าวต่อไป สร้างสุขที่ปลายทาง : นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 2 พ.ย. 61

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 518

Downloaded 

สกู๊ปเวทีสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1852

Downloaded 

พิธีส่งมอบประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 477

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สิริมา  เจริญศรี

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5019

Downloaded 

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยนตอนที่ 7 ตอน ปฏิบัติการบ้านโพธิ์รักษ์บางปะกง

ชมล่าสุดเมื่อ9 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1314

Downloaded 

หมายเหตุประเทศไทย ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ชมล่าสุดเมื่อ10 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1276

Downloaded 

ชีวิตที่นับถอยหลังใน icu มาร่วม 4 ปี กับโรค SLE | จันทริกา วิมุตตานนท์ | Last Talk

ชมล่าสุดเมื่อ13 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 845

Downloaded 

พระสงฆ์กับการพัฒนากายและจิตวิญญาณ ๑๘ ธันวาคม. ๒๕๖๒ (๒/๒)

ชมล่าสุดเมื่อ17 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 521

Downloaded