สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ37 วินาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2168

Downloaded 

นักร้องผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะท้าย | เมย์ ภัณฑิรา เทนสิทธิ์ | Last Talk

ชมล่าสุดเมื่อ1 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2579

Downloaded 

GHWA Reception and Report Launch 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 941

Downloaded 

วีดิทัศน์ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน แบบวิดีโอวาดมือ

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 702

Downloaded 

รับมืออย่างไร หากไทยเต็มไปด้วยขยะอุตสาหกรรม (1/5)

ชมล่าสุดเมื่อ3 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1795

Downloaded 

ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ   18 ก.พ. 2555

ชมล่าสุดเมื่อ3 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1412

Downloaded 

รายการใจเติมใจ ตอน สภาอาสาสู่ผู้ป่วยโรคเรื้อน

ชมล่าสุดเมื่อ5 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1768

Downloaded 

เวทีเสวนา “อดีต ปัจจุบัน อนาคต บนเส้นทางสร้างนําซ่อม” ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 622

Downloaded 

Panel Discussion 1 : The Impact on Cross-country  investment Focusing on ASEAN Energy Development and ASEAN Power Grid 23th November 2015 part 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 910

Downloaded 

รวมพลังสร้างสุข ตอน วิกฤตเอดส์ สร้างพลังชุมชน คนดอนแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1854

Downloaded 

เสวนาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการตามความตกลงอาเซียน ช่วงที่ 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 873

Downloaded