การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2561 ตอนที่ 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ42 วินาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 430

Downloaded 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ฉบับสั้น

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2000

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางอัญชลี  คงศรีเจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ3 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 887

Downloaded 

การ Mapping Stakeholder (Pre NHA12) 28 ต.ค.62 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ5 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 25

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายวิชัย โชควิวัฒน วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ชมล่าสุดเมื่อ5 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 732

Downloaded 

เวทีเสวนา"รวมพลังจิตอาสาประชารัฐ-ราชประชาสมาสัย ก้าวตามรอยพ่อ"

ชมล่าสุดเมื่อ5 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 442

Downloaded 

รายงานสานพลัง หลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบฯ

ชมล่าสุดเมื่อ6 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1866

Downloaded 

Speeches by Prof.Dr.Abul Kalam Azad ( กล่าวสุนทรพจน์ โดย ศ.ดร.อาบูล  อาซาด )

ชมล่าสุดเมื่อ6 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 861

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย อนุวัตร แก้วเชียงหวาง

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1775

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย วาสนา  สุขไพศาล

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1733

Downloaded 

Dying Alone หรือสุดท้ายจะต้องตายอย่างโดดเดี่ยว 17 พ.ค.62 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ9 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 168

Downloaded