การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

เสวนาโต๊ะกลม ผลิดอกออกผล-ต่อยอดประสบการณ์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1652

Downloaded 260

วิดีทัศน์การทำงานของนพ.วิโรจน์ -ความรู้สึกของคนร่วมงาน

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2258

Downloaded 315

เสวนาโต๊ะกลม “เพาะกล้า”

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1384

Downloaded 282

ปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดี โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1665

Downloaded 263

  • Previous
  • 1
  • Next