การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

เสวนาโต๊ะกลม ผลิดอกออกผล-ต่อยอดประสบการณ์

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1384

Downloaded 211

วิดีทัศน์การทำงานของนพ.วิโรจน์ -ความรู้สึกของคนร่วมงาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1869

Downloaded 269

เสวนาโต๊ะกลม “เพาะกล้า”

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1196

Downloaded 231

ปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดี โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1461

Downloaded 220

  • Previous
  • 1
  • Next