การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

เสวนาโต๊ะกลม ผลิดอกออกผล-ต่อยอดประสบการณ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2321

Downloaded 437

วิดีทัศน์การทำงานของนพ.วิโรจน์ -ความรู้สึกของคนร่วมงาน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3291

Downloaded 517

เสวนาโต๊ะกลม “เพาะกล้า”

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1895

Downloaded 440

ปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดี โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2261

Downloaded 428

  • Previous
  • 1
  • Next