การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

เสวนาโต๊ะกลม ผลิดอกออกผล-ต่อยอดประสบการณ์

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1877

Downloaded 339

วิดีทัศน์การทำงานของนพ.วิโรจน์ -ความรู้สึกของคนร่วมงาน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2679

Downloaded 395

เสวนาโต๊ะกลม “เพาะกล้า”

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1531

Downloaded 349

ปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดี โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1826

Downloaded 328

  • Previous
  • 1
  • Next