สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม(สปร.) หมวดย่อย

มิวสิควีดิโอเพลง "เพิ่มพลังพลเมือง"

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 856

Downloaded 182

อำนาจเจริญ จังหวัดบูรณาการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1423

Downloaded 242

สมัชชาสุขภาพฯ การปฏิรูปประเทศไทย ช่วงเช้า

ชมล่าสุดเมื่อ33 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1100

Downloaded 226

วิดีทัศน์ \\\"ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน\\\"

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1271

Downloaded 207

ปาฐกถา คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ท้องถิ่นจัดการตนเอง

ชมล่าสุดเมื่อ18 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1607

Downloaded 196

ปาฐกถา ศ.นพ.ประเวศ วะสี ท้องถิ่นจัดการตนเอง

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1879

Downloaded 192

เวที\\\"ลดอำนาจรัฐ ขจัดความเหลื่อมล้ำ\\\"

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1226

Downloaded 210

เวทีเสวนา การปฏิรูปประเทศไทยในมุมมองคนสุโขทัย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1290

Downloaded 199

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่7

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1183

Downloaded 218

หมายเหตุประเทศไทย ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 954

Downloaded 184

ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย แนวทางปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1244

Downloaded 217

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่6

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1748

Downloaded 248

การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1005

Downloaded 200

ท่าทีของผู้นำรัฐบาลต่อความเห็นจากทุกภาคส่วน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1130

Downloaded 205