สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 หมวดย่อย

การแถลงข่าวมติสมัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12  พ.ศ. 2562.

ชมล่าสุดเมื่อ33 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 813

Downloaded 160

4 ปีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ49 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2287

Downloaded 418

บทเพลงสานพลัง โดย นางสาว อธิศรี สงเคราะห์ (น้องตั๊ก)

ชมล่าสุดเมื่อ46 วินาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3183

Downloaded 478

ถอดรหัส ภาพพระมหาชนก และ เยี่ยมชมสมัชชาสี่ภาคกับการจัดการสุขภาวะ ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ3 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2474

Downloaded 388

ถอดรหัส ภาพพระมหาชนก และ เยี่ยมชมสมัชชาสี่ภาคกับการจัดการสุขภาวะ ตอน1/2

ชมล่าสุดเมื่อ21 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2397

Downloaded 390

โมเดลชุมชนการจัดการตนเองด้านภัยพิบัติ ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ29 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2231

Downloaded 418

โมเดลชุมชนการจัดการตนเองด้านภัยพิบัติ ตอน1/2

ชมล่าสุดเมื่อ47 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2296

Downloaded 433

การรับมือภัยพิบัติในอนาคต ตอนที่ 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2663

Downloaded 460

การรับมือภัยพิบัติในอนาคต ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ27 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1601

Downloaded 342

การรับมือภัยพิบัติในอนาคต ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ26 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2485

Downloaded 428

สมัชชาขาเคลื่อน จากทำเนียบสู่ชุมชนท้องถิ่น ตอนที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ43 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2088

Downloaded 377

สมัชชาขาเคลื่อน จากทำเนียบสู่ชุมชนท้องถิ่น ตอนที่ 1

ชมล่าสุดเมื่อ10 วินาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2041

Downloaded 378

เสวนา ทางตัน...มีทางออก? ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1761

Downloaded 407

เสวนา ทางตัน...มีทางออก? ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1688

Downloaded 392

ภัยภิบัติกับอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ46 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1821

Downloaded 381

ภัยภิบัติกับอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ5 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1772

Downloaded 371