เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2802

Downloaded 297

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2541

Downloaded 276

เวทีเติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1679

Downloaded 301

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2025

Downloaded 286

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1495

Downloaded 284

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2021

Downloaded 296

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1927

Downloaded 264

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1998

Downloaded 311

ภาวนาเพลงดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1645

Downloaded 327

การแสดงจากคณะดั่งดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1527

Downloaded 290

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2007

Downloaded 304

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1898

Downloaded 290

สัมภาษณ์กรณีศึกษา รพ.ท่าวุ้ง

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1455

Downloaded 261

สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม เวทีเติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1273

Downloaded 278

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1606

Downloaded 305

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รพ.บ้านเหลี่อม

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1327

Downloaded 276