เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2596

Downloaded 256

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2456

Downloaded 251

เวทีเติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1408

Downloaded 273

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1821

Downloaded 260

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1408

Downloaded 257

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1707

Downloaded 265

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1698

Downloaded 223

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1758

Downloaded 278

ภาวนาเพลงดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1466

Downloaded 293

การแสดงจากคณะดั่งดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1408

Downloaded 248

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1680

Downloaded 266

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1711

Downloaded 256

สัมภาษณ์กรณีศึกษา รพ.ท่าวุ้ง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1322

Downloaded 236

สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม เวทีเติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1121

Downloaded 247

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1452

Downloaded 277

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รพ.บ้านเหลี่อม

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1151

Downloaded 251