เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2736

Downloaded 283

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2516

Downloaded 267

เวทีเติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1588

Downloaded 291

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1958

Downloaded 275

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1462

Downloaded 274

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1912

Downloaded 284

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1849

Downloaded 250

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1923

Downloaded 300

ภาวนาเพลงดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1588

Downloaded 314

การแสดงจากคณะดั่งดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1490

Downloaded 277

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1910

Downloaded 294

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1848

Downloaded 277

สัมภาษณ์กรณีศึกษา รพ.ท่าวุ้ง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1419

Downloaded 251

สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม เวทีเติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1222

Downloaded 268

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1562

Downloaded 294

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รพ.บ้านเหลี่อม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1264

Downloaded 266