เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2853

Downloaded 310

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2585

Downloaded 290

เวทีเติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1751

Downloaded 322

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2062

Downloaded 299

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1533

Downloaded 299

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2092

Downloaded 311

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1981

Downloaded 280

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2060

Downloaded 333

ภาวนาเพลงดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1681

Downloaded 344

การแสดงจากคณะดั่งดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1557

Downloaded 298

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2080

Downloaded 320

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1963

Downloaded 307

สัมภาษณ์กรณีศึกษา รพ.ท่าวุ้ง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1497

Downloaded 273

สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม เวทีเติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1322

Downloaded 295

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1656

Downloaded 319

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รพ.บ้านเหลี่อม

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1368

Downloaded 288