เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2568

Downloaded 255

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2442

Downloaded 251

เวทีเติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1389

Downloaded 269

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1809

Downloaded 241

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1403

Downloaded 256

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1685

Downloaded 263

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1689

Downloaded 222

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1750

Downloaded 274

ภาวนาเพลงดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1458

Downloaded 292

การแสดงจากคณะดั่งดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1400

Downloaded 247

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1671

Downloaded 264

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1702

Downloaded 252

สัมภาษณ์กรณีศึกษา รพ.ท่าวุ้ง

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1319

Downloaded 235

สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม เวทีเติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1115

Downloaded 244

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1441

Downloaded 277

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รพ.บ้านเหลี่อม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1148

Downloaded 247