สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หมวดย่อย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในสถานการณ์โรคระบาด

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 29

Downloaded 4

เสวนา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 20 ก.พ.63 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 14

Downloaded 2

เสวนา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 20 ก.พ.63 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 15

Downloaded 2

เสวนา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 20 ก.พ.63 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 18

Downloaded 2

ละคร Sit Coms เรื่อง อย่าหาว่าสอนผี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 36

Downloaded 3

วีดิทัศน์ ก่อนวันผลัดใบ

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 25

Downloaded 2

Motion Graphic : ระบบตอบรับอัตโนมัติเกี่ยวกับมาตรา 12

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 82

Downloaded 15

นโยบาย By ประชาชน : หยุดยื้อการตายในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สมัครใจ 9 ก.ค. 61

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 309

Downloaded 47