สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หมวดย่อย

Motion Graphic : ระบบตอบรับอัตโนมัติเกี่ยวกับมาตรา 12

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 29

Downloaded 2

นโยบาย By ประชาชน : หยุดยื้อการตายในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สมัครใจ 9 ก.ค. 61

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 234

Downloaded 33

วีดิทัศน์ สร้างสุขที่ปลายทาง

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 334

Downloaded 57

เสวนาเรื่อง “ตายที่บ้าน  ต้องผ่าศพด้วยหรือ ?” ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 449

Downloaded 77

เสวนาเรื่อง “ตายที่บ้าน  ต้องผ่าศพด้วยหรือ ?” ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 782

Downloaded 92

เสวนาเรื่อง “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต” ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 840

Downloaded 85