พ่อคำเดื่อง ภาษี กิ่งอ. แดนดง จ. บุรีรัมย์

ชมล่าสุดเมื่อ32 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3756

Downloaded 

ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลชะแล้

ชมล่าสุดเมื่อ37 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3547

Downloaded 

การซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2977

Downloaded 

ผู้สูงอายุกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ตอนที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ58 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2951

Downloaded 

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

ชมล่าสุดเมื่อ41 วินาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2779

Downloaded 

การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Public Scoping)

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2742

Downloaded 

สรุปการกล่าวสุนทรพจน์ โดย สุกัญญา บำรุงชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2629

Downloaded 

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2448

Downloaded 

ออกกำลังกาย หายไมเกรน

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2243

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2215

Downloaded 

ทีวีชาวบ้าน ตอน ขาวห้วยแร้ง ร่วมแรงธรรม จ.ตราด

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2164

Downloaded 

บ้านหลุมหิน หมู่บ้านถูกภิพากษา ตอน 3

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2138

Downloaded