ข่าวใหม่ล่าสุด

KIM Release ฉบับที่ 17/2563 SIPOC MODEL เปลี่ยนความปกติแบบกลับทาง สู่การปรับปรุงระบบงานใหม่

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 22 คนเดชอุดมไม่ทิ้งกัน เกื้อกูลผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 21 ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือหน้าหมู่สู้ภัยโควิด-19 ของชาวห้วยไคร้

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 20 "ปิ่นโตตุ้มตุ้ย" ภารกิจไม่ทอดทิ้งกันของคนบ่อยาง

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 19 “ชุมชนหนองพลวง เตรียมการฟื้นฟู หลังใช้ธรรมนูญฯ สู้โควิด-19”

KIM Release ฉบับที่ 16/2563 Nudge: สะกิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

KIM Release ฉบับที่ 16/2563 Nudge: สะกิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 15

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 18 "ชาวโยธะกา เปลี่ยนตระหนก เป็นตระหนัก ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19"

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 17 บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ของชาวโก่งธนู

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 16 "สุราษฎร์ธานี ใช้กลยุทธ์ 3 ระยะ 3 มี" สู้โควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 15 ชาวโคกจาน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ฯ สู่ธรรมนูญตำบลฯ โควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 14 ม่วงสามสิบ เชื่อม 14 ตำบล พิชิตโควิดทั้งอำเภอ

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 13 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 หนุนสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดโรคจากโควิด19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 12 ชาวพิบูลมังสาหารและพชอ. จับมือ 6 ทหารเสือ รวมพลังสู้โควิด19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 11 ชาวโขงเจียม ตกลงกันทั้งอำเภอเพื่อจัดการเธอ...โควิด19...คนเดียว

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 10 คนชะอวดสู้ภัยโควิด19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 9 ชาวอรัญประเทศ รวมพลังบวรสู้ภัยโควิด19