ข่าวใหม่ล่าสุด

ชุมชนเข้มแข็ง’ ปราการป้องกันโควิด 19
ใช้พลังบวกก้าวผ่านวิกฤตร่วมกัน

เจ็บแต่(ไม่)จบ  ในวันที่เราต้อง ‘ต่อสู้’ กับ ‘โควิด19’

เจ็บแต่(ไม่)จบ ในวันที่เราต้อง ‘ต่อสู้’ กับ ‘โควิด19’

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 98

บนเส้นทาง...สู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

บนเส้นทาง...สู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ’

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 56

สช. ระดมพลังจิตอาสา ผลิตหน้ากากผ้า สู่สังคม

สช. ระดมพลังจิตอาสา ผลิตหน้ากากผ้า สู่สังคม

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 59

ระดมสมอง! เดินหน้าขับเคลื่อน ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

ระดมสมอง! เดินหน้าขับเคลื่อน ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 281

สช. จับมือเพื่อนภาคี ร่วมภารกิจขับเคลื่อน “ต้านมะเร็ง”

สช. จับมือเพื่อนภาคี ร่วมภารกิจขับเคลื่อน “ต้านมะเร็ง”

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 60

ไม่รอช้า! เปิดวงขับเคลื่อนมติฯ ‘วิถีเพศภาวะ’ แล้ว

ไม่รอช้า! เปิดวงขับเคลื่อนมติฯ ‘วิถีเพศภาวะ’ แล้ว

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 72

'เที่ยวป่า-ปีนเขา'ระวัง'ตัวไรอ่อน'

'เที่ยวป่า-ปีนเขา'ระวัง'ตัวไรอ่อน'

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 64

เปิดงาน ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 ชวนเข้าใจ ‘การตายดี’ ดันเครือข่ายพื้นที่ดูแล ‘ผู้ป่วยระยะสุดท้าย’

ถุงยางอนามัยในมือเด็ก ของแสลงหรือของต้องมี

ถุงยางอนามัยในมือเด็ก ของแสลงหรือของต้องมี

Watched: 11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 88

มหกรรม ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 ครบเครื่องเรื่อง ‘ตายดี’- งานที่ทุกคนต้องมา

จับสัญญาณรื้อฟื้น FTA ‘ไทย-อียู’ คจ.คส.จ่อประมวลข้อมูลเตรียมรับมือ

สช. สรพ. สวรส. ยืนหยัดประกาศต่อต้านการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ

KIM Release ฉบับที่ 13/2563 เครื่องมือชุมชน 7 ชิ้น

KIM Release ฉบับที่ 13/2563 เครื่องมือชุมชน 7 ชิ้น

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 31

KIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim Blaming

KIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim Blaming

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 25

KIM Release ฉบับที่ 11/2562 หลักการเขียนบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)