สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2100

Downloaded 383

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1656

Downloaded 277

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1491

Downloaded 246

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1642

Downloaded 268

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1716

Downloaded 349

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1327

Downloaded 234

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2481

Downloaded 222

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1534

Downloaded 264

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1866

Downloaded 252

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1015

Downloaded 257

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1334

Downloaded 231

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2289

Downloaded 273

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1273

Downloaded 240

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2575

Downloaded 251

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1237

Downloaded 257

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ18 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1368

Downloaded 222