สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2455

Downloaded 493

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2062

Downloaded 391

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1785

Downloaded 344

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2133

Downloaded 379

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2011

Downloaded 463

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1607

Downloaded 337

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2885

Downloaded 335

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1889

Downloaded 376

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2297

Downloaded 355

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ17 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1230

Downloaded 348

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1682

Downloaded 346

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2577

Downloaded 375

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1597

Downloaded 353

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2941

Downloaded 362

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1603

Downloaded 368

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1696

Downloaded 324