สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2285

Downloaded 427

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1891

Downloaded 328

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1661

Downloaded 290

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1931

Downloaded 312

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1874

Downloaded 393

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1469

Downloaded 278

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2735

Downloaded 270

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1708

Downloaded 307

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2107

Downloaded 296

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1109

Downloaded 295

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1544

Downloaded 284

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2449

Downloaded 321

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ54 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1448

Downloaded 286

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2793

Downloaded 301

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1402

Downloaded 304

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1510

Downloaded 255