สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2222

Downloaded 406

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1809

Downloaded 308

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1617

Downloaded 270

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1854

Downloaded 293

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1819

Downloaded 375

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1415

Downloaded 263

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2661

Downloaded 247

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1645

Downloaded 287

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2031

Downloaded 277

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1064

Downloaded 278

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1486

Downloaded 264

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2400

Downloaded 300

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1374

Downloaded 266

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2729

Downloaded 279

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1326

Downloaded 283

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1442

Downloaded 242