สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2092

Downloaded 381

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1649

Downloaded 275

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1479

Downloaded 242

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1637

Downloaded 268

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1705

Downloaded 348

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1319

Downloaded 234

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2474

Downloaded 221

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ17 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1520

Downloaded 264

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1855

Downloaded 250

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1008

Downloaded 257

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1332

Downloaded 230

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2277

Downloaded 272

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1260

Downloaded 240

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2564

Downloaded 249

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1225

Downloaded 257

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ17 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1366

Downloaded 221