สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2540

Downloaded 524

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2142

Downloaded 422

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1851

Downloaded 376

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2215

Downloaded 410

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2080

Downloaded 490

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1673

Downloaded 365

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2962

Downloaded 366

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1971

Downloaded 406

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2385

Downloaded 380

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1297

Downloaded 376

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1750

Downloaded 375

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2655

Downloaded 401

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1670

Downloaded 383

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3021

Downloaded 392

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1684

Downloaded 396

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1787

Downloaded 355