สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2267

Downloaded 420

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1865

Downloaded 321

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1648

Downloaded 284

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1910

Downloaded 306

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1859

Downloaded 386

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1454

Downloaded 271

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2714

Downloaded 262

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1690

Downloaded 302

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2089

Downloaded 293

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1090

Downloaded 289

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1524

Downloaded 278

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2435

Downloaded 316

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1424

Downloaded 281

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2774

Downloaded 295

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1377

Downloaded 297

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1486

Downloaded 252