สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2635

Downloaded 564

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2238

Downloaded 458

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1946

Downloaded 418

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2341

Downloaded 445

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2183

Downloaded 524

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1768

Downloaded 411

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3090

Downloaded 414

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2089

Downloaded 450

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2493

Downloaded 422

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ14 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1381

Downloaded 413

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1861

Downloaded 418

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2755

Downloaded 439

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1787

Downloaded 425

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3160

Downloaded 439

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1795

Downloaded 435

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1886

Downloaded 394