สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หมวดย่อย

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ก.พ.63

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 298

Downloaded 76

คืนรอยยิ้ม

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 282

Downloaded 89

รู้จักและเข้าใจสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 362

Downloaded 93

ร้านยา ด่านกรองโรค ใกล้บ้าน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 382

Downloaded 84

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของ สช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 896

Downloaded 90

ต่างเหตุ ต่างผล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 413

Downloaded 108

สมุนไพร ของดีใกล้ตัว

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 478

Downloaded 87

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 264

Downloaded 75

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 258

Downloaded 78

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 258

Downloaded 76

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 257

Downloaded 70

วิดีทัศน์ สานพลังความร่วมมือ สร้างนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ (4.22นาที)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 691

Downloaded 129

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ธรรมนูญเขยื้อนขยะ สร้างสุขภาวะคนอ่าวนาง

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 380

Downloaded 76