สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หมวดย่อย

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของ สช.

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 776

Downloaded 116

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ก.พ.63

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 916

Downloaded 197

คืนรอยยิ้ม

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 733

Downloaded 189

รู้จักและเข้าใจสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 869

Downloaded 193

ร้านยา ด่านกรองโรค ใกล้บ้าน

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 998

Downloaded 210

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของ สช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1270

Downloaded 193

ต่างเหตุ ต่างผล

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 903

Downloaded 221

สมุนไพร ของดีใกล้ตัว

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 978

Downloaded 199

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 679

Downloaded 181

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 724

Downloaded 191

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 715

Downloaded 174

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 685

Downloaded 177

วิดีทัศน์ สานพลังความร่วมมือ สร้างนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ (4.22นาที)

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1190

Downloaded 234