สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หมวดย่อย

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ก.พ.63

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 81

Downloaded 17

คืนรอยยิ้ม

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 138

Downloaded 34

รู้จักและเข้าใจสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 198

Downloaded 41

ร้านยา ด่านกรองโรค ใกล้บ้าน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 212

Downloaded 35

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของ สช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 768

Downloaded 41

ต่างเหตุ ต่างผล

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 210

Downloaded 42

สมุนไพร ของดีใกล้ตัว

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 286

Downloaded 35

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 102

Downloaded 26

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 115

Downloaded 29

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 105

Downloaded 26

โครงการ Young ทำได้ (workshop 1 ) 7-8 ก.ย.62 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 122

Downloaded 25

วิดีทัศน์ สานพลังความร่วมมือ สร้างนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ (4.22นาที)

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 511

Downloaded 76

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ธรรมนูญเขยื้อนขยะ สร้างสุขภาวะคนอ่าวนาง

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 234

Downloaded 31