อื่น ๆ หมวดย่อย

ทบทวนกระบวนการวันวานที่ผ่านมา (Check- in)  โดย  ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 298

Downloaded 56

สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดย นายวิโรจน์  เล้งรักษา

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 197

Downloaded 61

เปิดฟอรั่มหารือการขับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม วันที่ 26 มิ.ย.60

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 154

Downloaded 53

ประมวลภาพรวมกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร ณ จ.สุรินทร์

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 244

Downloaded 47

เวทีเสวนา การจัดการอาหารโรงเรียนเพื่ออนาคตของชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 274

Downloaded 58

6 มาตรการกำจัดเชื้อดื้อยา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 460

Downloaded 84

ล้อมวงคุย “อาหารโรงเรียน เปลี่ยนชุมชน” จ.สุรินทร์  ตอนที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 273

Downloaded 57