ข่าวที่มีผู้ชมมากที่สุด

KIM Release ฉบับที่ 14/2563 จากปฏิญญาอัลมา-อตา สู่ปฏิญญาอัสตานา

KIM Release ฉบับที่ 14/2563 จากปฏิญญาอัลมา-อตา สู่ปฏิญญาอัสตาน า

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 61024

INSPIRIT: KEEPING OUR SPIRIT SAFLOAT

INSPIRIT: KEEPING OUR SPIRIT SAFLOAT

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 54337

สุขภาพคนไทย 2558: 11 ตัวชี้วัด ‘โรคอ้วน’

สุขภาพคนไทย 2558: 11 ตัวชี้วัด ‘โรคอ้วน’

Watched: 6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 51437

ทำไมถึงต้อง “กล่าวโทษเหยื่อทางด้านสุขภาพ”

ทำไมถึงต้อง “กล่าวโทษเหยื่อทางด้านสุขภาพ”

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 43827

10 ประเทศอาเซียนและจีนลงนามพัฒนาสุขภาพปชช.2,000 ล้านคน 7 สาขา

สมดุล เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ  การเติบโตที่ยั่งยืนของ\'อาเซียน\'

เผยเคล็ด 7 วิธีดูแลสุขภาพคนคัดแยกขยะ

เผยเคล็ด 7 วิธีดูแลสุขภาพคนคัดแยกขยะ

Watched: 12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 41226

บูรณาการศูนย์เด็กเล็กให้เป็น ‘อนุบาลปลอดโรค’

บูรณาการศูนย์เด็กเล็กให้เป็น ‘อนุบาลปลอดโรค’

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 40713

โครงการประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5

ไฟเขียวใช้ยายุติท้องไม่พร้อมได้ผลดีกว่ากินยาคุมฉุกเฉิน-ทำแท้ง/เริ่ม4รพ.ใหญ่

มาตรา 12เจตนาให้’สับสน’ จริง?หรือไม่รู้

มาตรา 12เจตนาให้’สับสน ’ จริง?หรือไม่รู้

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 39731

Why Thailand is putting  its Buddhist monks on a diet By Samantha Bresnahan, CNN

Why Thailand is putting its Buddhist monks on a diet By Samantha Bresnahan, CNN

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 39640

กลอน สร้างงานสมัชชาสุขภาพ โดย สุปรีดี วิสุทธิ

กลอน สร้างงานสมัชชาสุขภาพ โดย สุปรีดี วิสุทธิ

Watched: 6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 39368

อย.จ่อออกฉลากสินค้าพรีเมียม ควบคุมคุณภาพ-ที่มาวัตถุดิบ

รพ.จัดการขยะติดเชื้อไม่ถูก เสี่ยงปนเปื้อน

รพ.จัดการขยะติดเชื้อไม่ถูก เสี่ยงปนเปื้อน

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 39273

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 39156