ประชุมออนไลน์ และให้ความเห็นต่อชุดเอกสาร #1 ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (ครั้งที่ 1)

Facebook


ประชุมออนไลน์ และให้ความเห็นต่อชุดเอกสาร #1 ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

กระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายฯ 3 เรื่อง ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ภายใต้ประเด็นหลัก "พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ"

ได้แก่
- การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19
- การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม
- การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  917

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   8 สิงหาคม 2564

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(121ดาวน์โหลด)