วีดิทัศน์สาธิต ขั้นตอนการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัด ให้ได้ผู้แทนฯ ระดับเขต ๑ คน เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

Facebook


วีดิทัศน์สาธิต ขั้นตอนการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัด
ให้ได้ผู้แทนฯ ระดับเขต ๑ คน เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ใช้ประกอบในการประชุมชี้แจงกระบวนการจัดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัด
ให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คน เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ : เขต ๑-๑๓
ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  700

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา