พิธีเปิด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 154

Downloaded 4

วีดิท้ศน์ "ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ"

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 275

Downloaded 9

ปาฐกถาพิเศษ โดย นางทิวาพร ศรีวรกุล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 71

Downloaded 5

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 280

Downloaded 6

เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นายกิจจา เรืองไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 82

Downloaded 1

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 5/5

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 47

Downloaded 4

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 4/5

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 48

Downloaded 7

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 3/5

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 40

Downloaded 8

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 2/5

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 40

Downloaded 9

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 1/5

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 46

Downloaded 11