MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : บทบาทของพื้นที่กับการรับมือและแก้ไขปัญหา โควิด-19

Facebook


MCOT FM 96.5 คลื่นความคิด
รายการ บอกเล่า 965
โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล

ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช.
พูดคุยกับ
คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3, ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

บทบาทของพื้นที่กับการรับมือและแก้ไขปัญหา โควิด-19

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 21.35-22.00 น.
รับฟังได้ที่ คลื่นความคิด FM 96.5

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  291

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 4/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 4/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 190

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 3/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 3/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 184

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 2/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 2/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 184

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกครอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 1/4

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภาคีด้านปกค รอง สาธารณสุขและสังคม ภายใต้แผนงาน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยช าติสู้ภัยโควิด-19" 3 ก.ย. 63 1/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 194