MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : "บุคลากรด้านสุขภาพ" กับ "ชุมชน" ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

Facebook


MCOT FM 96.5 คลื่นความคิด
รายการ บอกเล่า 965
โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล

ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช.
พูดคุยกับ
นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 12

"บุคลากรด้านสุขภาพ" กับ "ชุมชน" ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 21.35-22.00 น.
รับฟังได้ที่ คลื่นความคิด FM 96.5

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  367

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา