สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของ สช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562Facebook


สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ( สช. ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  126

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหารวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 15

แตกต่าง แต่เท่าเทียม

แตกต่าง แต่เท่าเทียม

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 67

MV ใช้ยาผิด ติดไซเรน

MV ใช้ยาผิด ติดไซเรน

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 17

กิจกรรม Flash Mop ใช้ยาผิด ติดไซเรน

กิจกรรม Flash Mop ใช้ยาผิด ติดไซเรน

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 27