รู้จักและเข้าใจสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Facebook


ทำความรู้จักสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือต่างๆ เช่น ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่นำมาใช้ในการพลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  240

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา