ร้านยา ด่านกรองโรค ใกล้บ้าน

Facebook


ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่ มักจะเข้าร้านยามากกว่าไปโรงพยาบาล เจ็บป่วยเล็กน้อยเข้าร้านยา ดังนั้น ร้านยา จึงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และอาจทำให้ภาพของระบบสุขภาพของประเทศไทยเปลี่ยนไปเลยก็ได้ ขณะเดียวกันประชาชนควรรู้เท่าทันในการดูแลสุขภาพของตนเอง จำชื่อนี้เอาไว้ให้แม่นยำ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ...ปราการด่านหน้าระบบสุขภาพไทย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  203

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา