การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม "สุขภาวะชาวสวนยาง" ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 83

Downloaded 14

การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม "สุขภาวะชาวสวนยาง" ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 82

Downloaded 17

เสวนา "เขตสุขภาพเพื่อประชาชนนวัตกรรมในการสร้างสังคมสุขภาวะ" (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 111

Downloaded 15

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 129

Downloaded 16

รายการนโยบาย by ประชาชน (Thai PBS) ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 215

Downloaded 20

เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลก (HD) ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 102

Downloaded 16

เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลก (HD) ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 101

Downloaded 17

เสียงจากภาคี ลานสมัชชาสุขภาพ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 98

Downloaded 21

จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 13 จังหวัดสุรินทร์กับการจัดการอาหารในโรงเรียน

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 127

Downloaded 27

จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 12 สุขภาวะคนเมือง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 116

Downloaded 23

พิธีปิด งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 125

Downloaded 17

เวทีเสวนา"รวมพลังจิตอาสาประชารัฐ-ราชประชาสมาสัย ก้าวตามรอยพ่อ"

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 114

Downloaded 18

ปาฐกถาพิเศษ"ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง สู่ประเทศไทย 5.0" โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 105

Downloaded 23

การนำเสนอ "The Best Case Study" ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 101

Downloaded 23

การนำเสนอ "The Best Case Study" ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 61

Downloaded 17