วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 : ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

Facebook


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตนายกแพทยสภา
กล่าวใน วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 วันที่ 20-21 ก.พ.2563
อีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยพัฒนาไปได้ดี คือการให้มีการทำ Living Will อย่าลืมว่าคนไข้ทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง แพทย์ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขา หากเขารู้ถึงการเจ็บปวดของตัวเอง เขาจะตัดสินใจเลือกถึงการรักษาของเขาเองว่าพร้อมจะไปแล้ว คนไข้ต้องได้รับรู้สภาพของโรคตามความเป็นจริง ไม่ใช่การเข้าใจผิดหรือไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด
ตัวอย่าง มีคนไข้รายหนึ่งรู้ว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ จึงเขียน Living Will ว่าไม่ต้องการให้มีการใส่ท่อช่วยหายใจ ต้องการจากไปอย่างสงบ แต่หลังจากนั้นอีกหลายปี เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้า เขามีสิทธิเปลี่ยนใจ เพราะได้รับข้อมูลอีกชุดว่ายังรักษาได้ จึงตัดสินใจทำ Living Will ฉบับล่าสุด เพราะได้รับความรู้ใหม่ กรณีนี้ต้องยึดฉบับล่าสุด แต่ต้องทำในขณะที่คนไข้รู้สึกตัว เพื่อให้คนไข้ตัดสินใจ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  36

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   8 มิถุนายน 2563

หมวด:   สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(9ดาวน์โหลด)