วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 : นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

Facebook


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กล่าวใน วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 วันที่ 20-21 ก.พ.2563
ในระยะสุดท้าย ผู้ป่วยอาจไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดในโรคที่เป็นอยู่ ซึ่ง สปสช. มีชุดสิทธิประโยชน์ที่จะช่วยเสริมเติมในส่วนนี้ให้ผู้ป่วย เช่น การให้มอร์ฟีน ยาแก้ปวดอย่างแรง การให้ออกซิเจน รวมถึงอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการฟื้นฟู เช่น เตียงสำหรับผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีกองทุนตำบลซี่งจะช่วยในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อม เช่น ทางด้านศาสนา มาเกื้อหนุน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย ให้เขามีความสุขที่ปลายทาง ไม่ให้เขาทรมานจนเกินไป

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  38

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา