ปาฐกถา สร้างสุขที่ปลายทาง ภารกิจร่วมของทุกภาคส่วน : นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

Facebook


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์
ปาฐกถา "สร้างสุขที่ปลายทาง ภารกิจร่วมของทุกภาคส่วน"
งานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 วันที่ 20-21 ก.พ.2563

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  37

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา