วิดีทัศน์ ประมวลภาพรวมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 217

Downloaded 16

เปิดตัวศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช. ลานสมัชชา ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 44

Downloaded 14

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 69

Downloaded 18

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๖๐ (บ่าย)

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 73

Downloaded 13

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมคณะที่ ๑ (วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๖๐ ) ช่วงเช้า

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 9