การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ 3/2560 19 พ.ค. 60 ตอน 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 110

Downloaded 18

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ 3/2560 19 พ.ค. 60 ตอน 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 91

Downloaded 18

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ 3/2560 19 พ.ค. 60 ตอน 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 77

Downloaded 17

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ 3/2560 19 พ.ค. 60 ตอน 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 78

Downloaded 18

นำเสนอหลักสูตรและการวิจัยนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 4 เม.ย. 60

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 87

Downloaded 24

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 102

Downloaded 42

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน1/2

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 75

Downloaded 22

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2 บ้าน-วัด-โรงพยาบาล..พระสงฆ์ไทยในวิกฤตสุขภาวะ 8 พ.ค. 60

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 87

Downloaded 15

ตักบาตร์ด้วยอาหารสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ข่าว ThaiPBS

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 74

Downloaded 15

สร้าง/รื้อให้รอด ปลอดแร่ใยหิน

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 85

Downloaded 14

พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงกโร) ให้สัมภาษณ์ถึงสุขภาวะของพระสงฆ์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 141

Downloaded 19

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง ตะวันดวงเดียวกัน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 183

Downloaded 17

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง ผูกพัน

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 128

Downloaded 27

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง ลำนำแผ่นดินใต้

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 111

Downloaded 21