สุนทรพจน์ โดย เสณี  จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2759

Downloaded 

การประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก โดย คุณสุรพงษ์ พรมเท้า

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2751

Downloaded 

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2741

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2739

Downloaded 

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2694

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2682

Downloaded 

ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลเบาหวาน

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2616

Downloaded 

สัมภาษณ์ พิเศษ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2568

Downloaded 

HIA For ASEAN Community is touching its reality

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2527

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2502

Downloaded 

In health assembly (english version)

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2455

Downloaded 

สปสช.ชี้แจง นโยบายจ่ายยาต้านไวรัส Oseltanivir ในเอกชน

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2450

Downloaded 

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2423

Downloaded 

มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ครั้งที่2 (1/4)

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2416

Downloaded