ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น)

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2316

Downloaded 

ปาฐกถา อนาคตการกำหนดขอบเขตHIA (นพ.วิพุธ พูลเจริญ)

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2295

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นายไมตรี จงไกรจักร์

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2289

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย   ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2228

Downloaded 

รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1  ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลชะแล้

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2207

Downloaded 

แถลงข่าว  แร่ไยหิน ข้อเท็จจริงที่คนไทยต้องรู้

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2205

Downloaded 

เวที สช.เจาะประเด็น - บั้นปลายชีวิต ลิขิตได้

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2194

Downloaded 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แผนยุทธศาสตร์นวดไทย มรดกไทย สู่มรดกโลก ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2192

Downloaded 

VDOทำความเข้าใจสมัชชาสุขภาพฯ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2173

Downloaded 

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2144

Downloaded 

ถอดรหัส ส.ค.ส.พระราชทาน

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2139

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย ดำเนิน  เชียงพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2124

Downloaded 

ชาว จ.เลย คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม Thai PBS

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2108

Downloaded 

รายการใจเติมใจ ตอน ความสุขคือความพอดี

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2100

Downloaded 

ปาฐกถา หมออนามัยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2099

Downloaded 

มาตรา12 การใช้สิทธิตามมาตรา 12 ตอนที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2082

Downloaded