webmaster's News

มหกรรม ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 ครบเครื่องเรื่อง ‘ตายดี’- งานที่ทุกคนต้องมามหกรรม ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 ครบเครื่องเรื่อง ‘ตายดี’- งานที่ทุกคนต้องมาเราคงไม่อ้อมค้อมที่จะชักชวนคุณมาร่วมงาน สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
นั่นเพราะงานนี้สำคัญกับคุณจริงๆ

“สร้างสุขที่ปลายทาง” เป็นมหกรรมระดับชาติว่าด้วยการตายดี ที่จะพูดถึงความตายในทุกเหลี่ยมมุม ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวตาย และการเผชิญวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบสุข

สำหรับใครหลายคน ‘ความตาย’ อาจเป็นสิ่งที่เร้นลับและน่าสะพรึงกลัว แต่ถ้าคุณมีความเข้าใจและพิจารณาความตายด้วยความประณีตแล้ว ความตายคือส่วนเติมเต็มให้ทุกชีวิตสมบูรณ์ เป็นความงอกงามในท้ายที่สุด

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อะยกระดับความรู้ความเข้าใจของสังคม เพื่อเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตในทุกมิติสู่ “การตายดี” ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ให้การรับรองสิทธิของบุคคลในการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต

หรือพูดเป็นภาษาบ้านๆ ว่า เป็นการให้สิทธิแก่คนทุกคนในการแสดงเจตนาเลือกที่จะตายตามธรรมชาติอย่างงามสง่าสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แทนที่จะต้องพะรุงพะรังด้วยสายระโยงระยาง หรือถูกผ่า ปั๊ม เจาะ เพื่อฝืนวงจรของชีวิต

สำหรับงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีลานนิทรรศการเตรียมชีวิตเพื่อการตายดี มี Workshop และเวทีเสวนาให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมชีวิตในวาระสุดท้าย และยังเป็นเวทีสื่อสารนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรหลักที่จะขับเคลื่อนประเด็นนี้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ   ตลอดจนการฉายภาพยนตร์สั้น การแสดงดนตรีภาวนา โดย ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ & The Ema Datshi Band ฯลฯ

ในส่วนหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ “การเตรียมชีวิตในวาระสุดท้าย มุมมองสายศิลปิน”, “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน”, “บอกข่าวร้ายอย่างไรให้น่าฟัง”, “การรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ในวาระสุดท้ายของชีวิต”, เสวนา “สานพลังขับเคลื่อนมาตรา 12 สู่ระบบบริการแบบประคับประคอง”, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน : การพัฒนาระบบ Palliative care และ Living will, เวิร์คชอป “สมุดเบาใจ: รูปแบบหนึ่งของการแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต”, กิจกรรมสานสัมพันธ์และเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่าย และบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการ “ตายดี” สิทธิที่เราเลือกได้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการตายดีอีกด้วย

ฉะนั้นโปรดจัดแจงตารางชีวิตของคุณให้ว่าง ตระเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อม เพราะสาระสำคัญและมุมมองใหม่ที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมงานสร้างสุขที่ปลายทาง ในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2 วัน จะทำให้คุณลึกซึ้งในลมหายใจของตัวเองมากกว่าที่เคยเป็น

เรามั่นใจเช่นนั้น เราจึงไม่อ้อมค้อมที่จะชักชวนคุณ

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  19th Feb 20

จำนวนผู้ชม:  444

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   มาตรา12

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง