ธรรมนูญสุขภาพ

'ธรรมนูญสุขภาพ' พัฒนาคลองเปรมฯ

'ธรรมนูญสุขภาพ' พัฒนาคลองเปรมฯ

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 47

มส.ตั้ง "พระคิลานุปัฏฐาก" ดูแลสุขภาพพระสงฆ์

มส.ตั้ง "พระคิลานุปัฏฐาก" ; ดูแลสุขภาพพระสงฆ์

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 260

คืบหน้าธรรมนูญสุขภาพสงฆ์คณะทำงานเข้าพบ2กก.มส.ถวายรายงาน

เตรียมขอมติมหาเถรสมาคม ๒๐ พ.ย.นี้ เริ่มใช้ ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ’

ฟังความเห็น ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์’ ครบ ๕ เวที ‘พระพรหมวชิรญาณ’ ชี้ เป็นเครื่องมือธำรงพุทธศาสนาสืบไป

อำเภอกุดชุม ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนเปือย

ธรรมนูญตำบลตลำดจินดำ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

ธรรมนูญตำบลตลำดจินดำ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

Watched: 40 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 865

รพ.สต.ห้วยโป่ง 'ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล'

รพ.สต.ห้วยโป่ง 'ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล'

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 609

ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐

ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 823

ทุกภาคส่วนสานพลังสร้างสุขภาวะคนไทย พร้อมขับเคลื่อน ‘ธรรมนูญระบบสุขภาพฉบับใหม่’

ครม. เดินหน้า ‘ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ ๒’ ผนึกทุกภาคส่วน มุ่งสู่ทิศทางสร้างสุขภาพคนไทย

คอลัมน์ สุขสาธารณะ: รอยเกวียนแห่งการเรียนรู้สู่สังคมสุขภาวะ(1)  โดย  สุชน นนท์บุรี

๒๕ มี.ค. กรรมการสุขภาพแห่งชาติเคาะ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่

ธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะเพื่อชุมชน 'ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียน เพื่อรอยยิ้มลูกหลานของเรา'

ธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะเพื่อชุมชน หนองหินโมเดล... สู่ชีวิตแบบ 'อยู่ดี มีแฮง'

ธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะเพื่อชุมชน เติมสุขภาวะทางใจ "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์" ชาวบ้านหม้อ จ.สระบุรี