ธรรมนูญสุขภาพ

มส.ตั้ง "พระคิลานุปัฏฐาก" ดูแลสุขภาพพระสงฆ์

มส.ตั้ง "พระคิลานุปัฏฐาก" ; ดูแลสุขภาพพระสงฆ์

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 223

คืบหน้าธรรมนูญสุขภาพสงฆ์คณะทำงานเข้าพบ2กก.มส.ถวายรายงาน

เตรียมขอมติมหาเถรสมาคม ๒๐ พ.ย.นี้ เริ่มใช้ ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ’

ฟังความเห็น ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์’ ครบ ๕ เวที ‘พระพรหมวชิรญาณ’ ชี้ เป็นเครื่องมือธำรงพุทธศาสนาสืบไป

อำเภอกุดชุม ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนเปือย

อำเภอกุดชุม ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนเปือย

Watched: 6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 562

ธรรมนูญตำบลตลำดจินดำ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

ธรรมนูญตำบลตลำดจินดำ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 753

รพ.สต.ห้วยโป่ง 'ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล'

รพ.สต.ห้วยโป่ง 'ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล'

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 580

ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐

ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐

Watched: 12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 742

ทุกภาคส่วนสานพลังสร้างสุขภาวะคนไทย พร้อมขับเคลื่อน ‘ธรรมนูญระบบสุขภาพฉบับใหม่’

ครม. เดินหน้า ‘ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ ๒’ ผนึกทุกภาคส่วน มุ่งสู่ทิศทางสร้างสุขภาพคนไทย

คอลัมน์ สุขสาธารณะ: รอยเกวียนแห่งการเรียนรู้สู่สังคมสุขภาวะ(1)  โดย  สุชน นนท์บุรี

๒๕ มี.ค. กรรมการสุขภาพแห่งชาติเคาะ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่

ธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะเพื่อชุมชน 'ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียน เพื่อรอยยิ้มลูกหลานของเรา'

ธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะเพื่อชุมชน หนองหินโมเดล... สู่ชีวิตแบบ 'อยู่ดี มีแฮง'

ธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะเพื่อชุมชน เติมสุขภาวะทางใจ "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์" ชาวบ้านหม้อ จ.สระบุรี

ธรรมนูญสุขภาพ สุขภาวะเพื่อชุมชน ธรรมนูญสุขภาพ ต.แสงสว่าง จ.อุดรธานี ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไปสู่ชุมชนในฝัน