เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

  • Previous
  • 1
  • Next

คำสั่ง คสช. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 1-12 และ แต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 13

คิกออฟสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เร่งขับเคลื่อน-เชื่อมโยงภารกิจ ตอบโจทย์คนพื้นที่

สี่องค์กรสุขภาพมั่นใจ ‘เขตสุขภาพเพื่อประชาชน’พลิกโฉมหน้า มุ่งบูรณาการงานสุขภาพพื้นที่

ครม. ไฟเขียวเดินหน้าเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ครม. ไฟเขียวเดินหน้าเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

Watched: 16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1520

(ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

(ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3419

สช.-ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลัง สร้าง 'เขตสุขภาพเพื่อประชาชน'

สช.-ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลัง สร้าง 'เขตสุขภาพเพื่อประชาชน'

Watched: 23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2089

เชิญภาคีเครือข่ายร่วมให้ความคิดเห็นต่อเค้าโครงแรกของ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

  • Previous
  • 1
  • Next