สุ่มอ่านข่าว

คสช.หนุนผลักดันเอชไอเอสู่ประชาคมอาเซียน

คสช.หนุนผลักดันเอชไอเอสู่ประชาคมอาเซ ียน

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2293

วิธีทดสอบน้ำผึ้งแท้

วิธีทดสอบน้ำผึ้งแท้

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2516

คอลัมน์ เพื่อสุขภาวะไทยเพื่อสังคมไทย

คอลัมน์ เพื่อสุขภาวะไทยเพื่อสังคมไทย

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2274

3กองทุนรักษาคนไข้เท่าเทียมหมอเอกชนแนะแจงโรคฉุกเฉิน

3กองทุนรักษาคนไข้เท่าเทียมหมอเอกชนแนะ แจงโรคฉุกเฉิน

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2408

สธ.สระแก้วขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

สธ.สระแก้วขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพให้มีประ สิทธิภาพ

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2422

รองผู้ว่า สกลนครร่วมลงนามข้อตกลงนโยบายสาธารณะฯ

รองผู้ว่า สกลนครร่วมลงนามข้อตกลงนโยบาย สาธารณะฯ

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2328

สธ.รับลูกสช.ดัน 7 ยุทธศาสตร์เข้าถึงยา

สธ.รับลูกสช.ดัน 7 ยุทธศาสตร์เข้าถึงยา

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2005

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติหนุนพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษา

คสช.ยึดบทเรียนมาบตาพุด-ดันกลไก HIA เข้าอาเซียน

คสช.ยึดบทเรียนมาบตาพุด-ดันกลไก HIA เข้าอาเซียน

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2283

สช.ประเดิมรับฟังหลักเกณฑ์ HIA

สช.ประเดิมรับฟังหลักเกณฑ์ HIA

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2274

รมช.สธ.ลงนาม MOU-หนุน “สมัชชาสุขภาพสุโขทัย”

รมช.สธ.ลงนาม MOU-หนุน “สมัชชาสุขภาพสุโขท ัย”

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2218

มานิต ยันรัฐหนุนสมัชชาสุขภาพ

มานิต ยันรัฐหนุนสมัชชาสุขภาพ

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1837

สิงห์บุรีตั้งเป้านโยบายต้นแบบ “เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ\\\" ระดับจังหวัด

มช. จับมือ สช. สร้างนักศึกษา เติมหัวใจให้สังคม หวั

มช. จับมือ สช. สร้างนักศึกษา เติมหัวใจให้สังคม หวั

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1937

ระนองขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ

ระนองขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2272

สรุปรายงาน การเข้าร่วมรับฟังเวที “ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย”