Living_will ' Articles

  • Previous
  • 1
  • Next

มหกรรม ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 ครบเครื่องเรื่อง ‘ตายดี’- งานที่ทุกคนต้องมา

เห็นพ้อง ‘สิทธิปฏิเสธการรักษา’ หมอทำได้ตาม ม.12 เร่งสร้างแนวปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะท้าย

สื่อสารความตายแบบ ‘เบาใจ’ สื่อสารความตายด้วยหัวใจ

สื่อสารความตายแบบ ‘เบาใจ’ สื่อสารความตายด้วยหัวใจ

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1268

สื่อสารความตายแบบ ‘เบาใจ’ สื่อสารความตายด้วยหัวใจ

มุมมอง ‘ความตาย’ ในทัศนะ ‘คนรุ่นใหม่’

มุมมอง ‘ความตาย’ ในทัศนะ ‘คนรุ่นใหม่’

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1426

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1940

พินัยกรรมชีวิต...วางแผนสู่ความตายอย่างมีสุข

พินัยกรรมชีวิต...วางแผนสู่ความตายอย่าง มีสุข

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1851

Finding Dignity In Death ; WRITER: NANCHANOK WONGSAMUTH

Finding Dignity In Death ; WRITER: NANCHANOK WONGSAMUTH

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1539

Living Will สิทธิครั้งสุดท้ายในการตาย

Living Will สิทธิครั้งสุดท้ายในการตาย

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2308

คอลัมน์ Wealth Planner:  แผนการดูแลล่วงหน้า โดย ธีระ ภู่ตระกูล CFP :  นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

  • Previous
  • 1
  • Next