การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)

  • Previous
  • 1
  • Next

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

เอดีบีหนุนโครงการพลังงานสะอาด เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

ระดมเครือข่ายแนะกระบวนการเรียนรู้พัฒนาบุคลากร ผ่านกลไก “ประเมินผลกระทบ”

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

กรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมวิชาการเอชไอเอนานาชาติ  รวมพลังเครือข่าย สร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืน

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ ๒ โรงไฟฟ้าขยะ

  • Previous
  • 1
  • Next