สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2556

สช. ปลุกพลังชุมชนหยุดปัจจัยเสี่ยง สกัดปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แนะตรวจมะเร็งท่อน้ำดี พบเร็วรักษาได้

แนะตรวจมะเร็งท่อน้ำดี พบเร็วรักษาได้

Watched: 20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2751

หนังสือ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗

หนังสือ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2809

หนังสือ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗

หนังสือ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั ้งที่ ๗

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2845

ผลประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 7 ดัน 5 นโยบาย คุมสเตอรอยด์-ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติตั้งเป้า ๑๐ ปี  ขจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

แก้ปัญหาภัย 'โรงไฟฟ้าชีวมวล' หนุนกฎเหล็กลดความเสี่ยงกระทบสุขภาพ

สช.วางโรดแม็พ’ระบบบริการสุขภาพ’

สช.วางโรดแม็พ’ระบบบริการสุขภาพ’

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2093

ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ 2558 เดินหน้าปฏิรูป…สังคมสุขภาวะ

คอลัมน์ เก็บมาเล่า: ดันแผน’สุขภาพ’จากชุมชน

คอลัมน์ เก็บมาเล่า: ดันแผน’สุขภาพ’จากชุมชน

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3035

“ยงยุทธ”ยก สช.ต้นแบบลดเหลื่อมล้ำ

“ยงยุทธ”ยก สช.ต้นแบบลดเหลื่อมล้ำ

Watched: 11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2242

เปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2120

3 ประเภท 7 พื้นที่  รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ.2557

เน้นคุณภาพข้อเสนอ ๖ ประเด็นนโยบาย ลดเสี่ยง เพิ่มสุขภาวะคนไทย

คณะกรรมการพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 เยี่ยมพื้นที่สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี

มะเร็งท่อน้ำดี’ คร่าชีวิตคนไทยไม่หยุด ผุดวาระแห่งชาติ...สกัดพยาธิใบไม้ตับ