มาตรา12

 • Previous
 • 1
 • Next

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 121

‘ถอด-ไม่ถอด’ เครื่องช่วยหายใจ การตัดสินใจบนเส้นด้ายของชีวิต

ทุกคนมีสิทธิ เสียชีวิตในอ้อมกอดครอบครัว

ทุกคนมีสิทธิ เสียชีวิตในอ้อมกอดครอบค รัว

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 130

สช. จับมือภาคี จัดเวทีเสวนา สิทธิการตายดีตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ

คอลัมน์: มองมุมสูง: ผู้หญิง...แถวหน้า  โดย ป้าเอง ไทยโพสต์

คอลัมน์: มองมุมสูง: ผู้หญิง...แถวหน้า โดย ป้าเอง ไทยโพสต์

Watched: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 396

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบป ระคับประคอง

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 655

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 539

คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย: แก่-ตายอย่างมีศักดิ์ศรีในระบบสุขภาพไทย โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

สช. จุดประกายภาคีเครือข่าย ปลุกพลังเรียนรู้ ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’

สร้างสุขที่ปลายทาง’ (ชื่อเดิม...1 ทศวรรษสิทธิการตายตามธรรมชาติ) โดย นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

สิทธิด้านสุขภาพ : หมั่นเจริญมรณัสสติช่วยให้วาระสุดท้ายของชีวิตจากไปได้อย่างสงบ โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

9 วิธีพูดถึง'ความตาย'ให้ธรรมดา

9 วิธีพูดถึง'ความตาย'ให้ธรรมดา

Watched: 8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 643

 • Previous
 • 1
 • Next