มาตรา12

เปิดงาน ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 ชวนเข้าใจ ‘การตายดี’ ดันเครือข่ายพื้นที่ดูแล ‘ผู้ป่วยระยะสุดท้าย’

มหกรรม ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 ครบเครื่องเรื่อง ‘ตายดี’- งานที่ทุกคนต้องมา

ตามหานิยามสู่ ‘การตายดี’ สิทธิที่ทุกคนต้องเข้าถึง

วิกฤตความหมายในความตาย’ เร่งสร้างความรู้-การสื่อสารเรื่อง ‘ความตาย’ ในสังคม

ให้ความรู้ดูแลผู้ป่วย

ให้ความรู้ดูแลผู้ป่วย

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1550

เห็นพ้อง ‘สิทธิปฏิเสธการรักษา’ หมอทำได้ตาม ม.12 เร่งสร้างแนวปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะท้าย

สื่อสารความตายแบบ ‘เบาใจ’ สื่อสารความตายด้วยหัวใจ

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2297

‘ถอด-ไม่ถอด’ เครื่องช่วยหายใจ การตัดสินใจบนเส้นด้ายของชีวิต

ทุกคนมีสิทธิ เสียชีวิตในอ้อมกอดครอบครัว

ทุกคนมีสิทธิ เสียชีวิตในอ้อมกอดครอบค รัว

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1817

สช. จับมือภาคี จัดเวทีเสวนา สิทธิการตายดีตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ

คอลัมน์: มองมุมสูง: ผู้หญิง...แถวหน้า   โดย ป้าเอง  ไทยโพสต์

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบป ระคับประคอง

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2078

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

“สุขภาวะที่ปลายทางชีวิต”

Watched: 22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1944

คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย:  แก่-ตายอย่างมีศักดิ์ศรีในระบบสุขภาพไทย โดย  นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

สช. จุดประกายภาคีเครือข่าย ปลุกพลังเรียนรู้ ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’